Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Magnus Lodgård til Kristoffer Lodgård 1892-01-17

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Magnus Lodgård til Kristoffer Lodgård 1892-01-17
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1892–01–17
Fra sted: Sør-Trøndelag, Melhus
Fra: Magnus Lodgård
Til: Kristoffer Lodgård
Til sted: USA
Nr. i samling: 496
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Jens Loddgard
Tagger: Arbeidsliv, tresking, Økonomiske kår, priser, næringsmidler, meierinæring, Årsvekst og avling, husdyr, Kultur, foreningsliv
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Kjære broder!

Dit brev af 13de desember 91 modtog vi den 2den januar 92, og sige vi dig derfor hjærtelig tak. Det glæder os meget at se, at du fremdeles er frisk og trives godt. Vi ser af brevet, har ogsaa hørt det af onkel Peder, at du er flyttet til Mr. Hilsdale i Cauk[?] Centre, og tvivler vi ikke på, at du der har det godt i alle måder, bare din rene fortjeneste bliver lige stor der, som om du arbeidede hos fremmede prinsipaler. Foresten forstår du vel selv best, hvad som tjener til dit beste. Her i hjemmet lever vi alle ved det gamle. For øieblikket ere vi alle friske og raske; på Søberg samt hos Kjersti ligeså; du hilses så flittig fra dem alle.

Du ved jo nok, hvad som beskjæftiger os her udover til jul; det er tærskning, og jeg må rentud sige, at det er det styggeste arbeide, jeg ved. Desuden er jo Fader så hængende ved det gamle, at noget nyt besparende på tærskingens område, ikke er at tale om her hos os. Dog har vi tærsket op avlingen før jul også iår og fået meget pent korn, hvoraf endel er tænkt til salg, da priserne ihøst er steget næsten til det dobbelte især hvad havren angår. Pent korn betales nu her med 12 kr. pr. 100 kilo havre, og 14 kr. pr. 100 kilo byg, og det er udsigter for, at det stiger endnu mere. Rug og rugmel er også overmåde dyrt, såat bønder og fattigfolk er nødsaget til at bruge "potetkaku" både først og sidst.

Med meieriet er det også gået godt nu en 3-4 år pågrund af, at foder avlingerne har været små, besætningerne små, lidet melk, men god afsætning til dygtig pris. Vi fik iår svært meget foder, og har nu 22 kjør og 3 heste, deriblandt en liden sort vetlee [vetle = hest i alderen fra ett til to år] kjøbt på Stadsbygden ihøst. Svarthoppens 2det og brune føl, som du holdt på dine knær i stalden, solgte vi i høst til Rotvold asyl for den dygtige pris af 550 kr. Det var nu en hest på 4 ½ år 10 kvart og 2 tommer, meget stærk og grov, men styg.

Med kirkebygningen er det nu skredet rask[t] fremad. Arbeidet udvendig er omtrent afsluttet, når undtages muring og tømring af tårnet fra mønet til spir. Indredningen er også påbegyndt, og da det hele indventar er færdigt fra snedkernes side til indsætning, så er det vel rimeligt, at det går hurtigt dermed. Til høsten er vel huset i fuld stand, og det bliver vist en pen bygning, der siges den peneste landskirke i Norge; men også pen i kostende, nemlig cirka 70,000 kroner.

I politisk henseende er der i den senere tid foregået stor forandring her i bygden, såvelsom over det hele land. Rektor Steen er blevet Statsminister, og med ham er arbeidet for frihed og fremskridt kommet i god gjænge. Rene venstre seirede såvel ved valgmandsvalget her, som også ved Storthingsvalget for amtet. Valgmænd for Melhus var: Nils Melhus, K. Søberg, dyrlæge Ole M. Leinum, Eystein Kvam og kontorist N. Borthen. Ved kommunevalget her ihøst seirede også venstre, og K. Søberg valgtes til ordfører istedenfor N. Melhus, der frabad sig.

Du beder mig fortælle hvorledes julen feires herhjemme nu? Derom er ikke andet at sige, end at den feires lignende nu, som da du var her kanske endog roligere. Vi er nu nødsaget til at søge annekskirkerne, og dette er kanske skeet i større grad end før, skjøndt det er bare karjolføre her, thi ingen sne er faldt førendt i disse dage; men nu er det også fuld vinter med 1 alen sne og 16 a 18 gr. kulde. Jeg var på Thorgård i julen, og der turede de rent gjildt dag og nat ligedan med at rangle gårdimellem og drikke samt prate med jenterne.

I fjorvinter blev der stiftet en diskutionsforening her i Melhus, og denne har havt møder om aftenerne i julen, hvor der er gået rent morsomt til med oplæsning og diskution af de forskjelligste themaer deriblandt også om byggelse af et forsamlingshus ved gimsebro.-

Af nyheder har jeg kun få at fortælle, kun Ole O. Øiaas og Kristine Kvams giftermål i byen den 15 desember sidstleden, samt gamle Jens Fergestad og kones død, og at de begravedes på samme dag.

I skytterlaget er der i de senere år kommet lidt mere liv, idet endel ny medlemmer er kommet til, såat antallet nu er omtrent 50. O. Øiaas er formand, og jeg kasserer efter K. Solberg. Jeg indskrænker mig til kun at sende dig det trykte resultat af præmieskydningen ihøst. Til næste år bliver det en storartet skytterfest for Skandinavien ved Kristiania, og jeg tænker næsten at enkelte reiser did også fra Melhus. Da far synes, at det er unødvendigt at skrive brev nu, da jeg skriver, må du skrive straks igjen, så vil han svare på det.

Da dette er alt, jeg ved at skrive om, slutter jeg og sender dig de kjærligste hilsener fra os alle i hjemmet samt held og lykke for dig også i det ny år.

Din broder Magnus Lodgård

Hils også Mr. Hilsdale fra os.