Kjeldearkiv:Norgesbrev til Louis Ness 1891-09-16

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev til Louis Ness 1891-09-16
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1891–09–16
Fra sted: Nord-Trøndelag, Inderøy
Fra: Louis Ness
Til: Tønder
Til sted: USA, Minnesota, Minneapolis
Nr. i samling: 1961
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Hagny Teigen
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Hr. Politikaptein L. Ness.

Tak for Deres venlige skrivelse af 30te f.m. og det dermed sendte fortografi. Det glæder mig meget, at De saadan har villet erindre mig og vise mig opmerksomhed. Som det synes gaar det Dem meget godt i det fremmede land, hvilket ikke glæder mig mindre. Som De skriver, er der vist mange af vore landsmænd, som føler sig skuffede derover, og det kan jo ikke være ventende, at alle kan gjøre nogen lykke der mere end andetsteds i verden. Thi menneske er menneske hvor det end befinder sig i verden. Alles kaar kan ikke blive lige, selv om vore moderne socialister faar sin lære til det yderste gjennemført.

Ogsaa jeg har en af mitt afkom over i Amerika, - en datter, som reiste for 3 - 4 aar siden. Hun blev temmelig snart gift derover med en norskfødt mand og synes at have det meget bra, skjøndt baade hun og manden faar arbeide nok saa strengt, han paa maskinværksted og hun paa syfabrik. De har bosat sig i en liden by ved navn Woodstock i Nærheden af Portland, Oregon, hvor nu er en hel del norske, ogsaa af mit bekjendtskab, er taget hen[hus?].

Jeg har nu 3 unge voxne døttre hjemme, og der blir vel intet andet raad end at sende mindst 2 af dem over til Amerika. Kunde De skaffe Dem gode pladse i Deres by vilde det være nok saa gjildt. Tænk paa det! Her er saa lidet for ungdommen at tage sig til, at jeg ser ingen udvei for døttrene her hjemme. Jeg sender Dem billede af dem alle 3; det er rigtignok taget for et par aar siden da ingen af dem var rigtig voxen, men nu er de det alle, den yngste, som er 15 a 16 aar gl., konfirmeres ihøst. Jeg ved ikke om jeg før har sendt Dem noget fotografi af mit eget fjæs, hvorfor jeg nu gjør det. Beder De ikke vil forsmaa noget af billederne.

Hos Deres forældre staar det til som vanligt. Jeg sender idag Deres fader en hilsen fra Dem. Forresten ved jeg intet særligt nyt at melde Dem. Her fiskes f.t. en del sild i fjordene paa begge sider af Inderøen, - hvilcket kommer vel med i denne pengeknappe tid. Aarveien er ellers skral paa grund af mangel paa regn isommer.

Jeg sender min hilsen til Deres hustru, som jeg forresten ikke ved at have seet, - og forbliver med agtelse og venskab

Deres forbundne Tønder.