Kjeldearkiv:Norgesbrev til Ole Ryan 1898-11-02

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev til Ole Ryan 1898-11-02
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1898–11–02
Fra sted: Sør-Trøndelag, Indre Fosen, Rissa
Fra: Anne[?] Fagergaard
Til: Ole Ryan
Til sted: USA, Washington, Stanwood
Nr. i samling: 378
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Jostein Molde
Tagger: Værforhold, Årsvekst og avling, lønn, seminar, smedarbeid, Økonomiske kår, Kultur, Arbeidsliv
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Kjære Ole

Da det er længe siden jeg hørte noget fra Dig, sender jeg disse linjer med haab om at erholde lidt underretning igjen.

Jeg har ikke meget nyt at skrive om, da tiden og forholdene gaar sin jevne gang ogsaa her. Vi har faaet et ganske bra aar, langt bedre end veirforholdene lovet; thi det har været regn næsten i hele sommer. Det er ikke saa daarligt her heller nu; thi folket har lært at indrette sig ganske godt, saa man har dagligt brød baade gaardbrugere og arbeidere og især for arbeideren, da daglønnen er steget betydeligt. Her er nu opført meieri og det er at haabe, at man derved kan opnaa lidt fastere indtægt, da smøret bliver gaat betalt og er sogar[?], som holder sig i konkurentsen.

Hvad mig angaar, saa kan jeg sige, at jeg lever nok saa vel; jeg er frisk og rask til enhver tid og da kan der ikke klages; det samme kan ogsaa siges om mine børn. Serine tjener paa Bustad, Ingeborg Anna paa Fagergaard. Kristian er optaget som fast elev ved seminariet paa Levanger og uddanner sig som lærer, da haanden gjør ham udygtig som militær; imidlertid har han erholdt Kr. 200,00 af staten ogsaa for dette aar, som erstatning for benskade i haanden under tjenesten, hvilket kommer ham vel tilgode, da det koster penge at opholde sig ved læreanstalten.

Johannes og hans familie lever ogsaa vel. Johannes staar i smedjen hver dag og fortjener penge. Hans søn Elias er skrædder.

De penge Du skrev om, at jeg skulde faa hos Johannes har jeg ikke erholdt. Jeg vil ikke at Du siger noget om, at jeg har meldt om dette; men jeg maa sige Dig det, for at Du ikke skal tro, at jeg har erholdt dem og ikke takket derfor. Vil Du fremdeles, at jeg skal faa dem, saa maa Du melde det; thi jeg vil ikke nævne noget derom.

Jeg har ikke mere denne gang, hvorfor jeg maa slutte med et inderligt ønske om at I maa leve vel alle og at vi kan samles og gjensees hist oppe hos ham, der har lidt døden for vores evige vel. Jeg ved ikke om Johannes er bekjendt med Dit sidste brev indhold. Pigerne taler om, at Du skulle have fotografeeret dig og sendt portræter; men det er ikke blevet noget af; men Du maa hilse Dine med, at der ventes paa dem.

Lev vel Anne[?] Fagergaard