Kjeldearkiv:Norgesbrev til Sigrid Hoel 1882-01-08

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev til Sigrid Hoel 1882-01-08
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1882-01-08
Fra sted: Møre og Romsdal, Averøy
Til: Sigrid Hoel
Til sted: USA
Nr. i samling: 801
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Leif Bae
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Hoel den 8/1 1882 gode veninde

Saa fik jeg da den store fornøielsse at imodtage brev i fra dig Juleafdagen vilket var en stor glæde at modtage brev i fra saa en langt fraverende ven og som jeg maa syge dig mangge tak for den ærre som du beviste i mod mig. Da jeg havde lest brevet da gik jeg strags borti gaarden og fortelte dem at jeg havde faaet brev i fra dig, og der blev en stor glæde for dem at faa underretning i fra dig for dem har skrevet 3 brev og sente afsted og ikke faaet svar paa noget af dem og derover saa var dem aldeles urolig dem viste ikke vad dem skulde tenke om dig enten du var død heller leven. Du kan ikke tro Sygri vor langs[omt] det har verret, syden den tid du reiste for mig, jeg har ingen saa god en Kamerat som du paa hele Hoelgaarden og ingen som man kan sige et enne[s]te ord, for jeg har ønsket i dag at faaet talt med dig om det ikke var mere en 1 times tid for jeg har haft meget at fortelt dig som jeg ikke kan skrive, men vis jeg engang faar opmaa[!] mit ønske at reise til Ammerika, saa haaber jeg da at vi maate trefes saa vi kan faa tale me[d] verandre ennu en gang. Det kan jerne verre muligt at det berer til at reise, men det blir vis ikke denne Sommer foren en anden vis vi lever og har hilsen saa vi kan reise, men det staar alt sament i J[es]us haan. For vi Mennesker vi ved ikke vad som skal forregaa sig i vor fremtidsdage. Jeg har undres over og sagt saa mangen gang syden Julen kom at jeg skal tro vor en hygelig Juletid du havde syden du kom iblant saa mange Fremmede Folk. Jeg for min del kan ikke klage paa julen den har gaaet, ganske furt og forneelig[?] Juledagen reste vi til Kor[n]stad Kirsken og da var han Jon og han Kristofer med os i fra Kirsken om kvelden og dem var hos os til 4 dagen og da reste jeg utom og da kom jeg hjem Nytaars kvelen. Da kan du tro at jeg smilte mangen gang, for han Jon var saa morsom og han snakede oftan[?] om at han skulde verre der som hun Sigri Hoel var.

Saa maa jeg fortelle dig at hun Anna Merrelis[?] har faaet syg en stor dater, hun fødde barnet sist i Skolaan[?] og Mandagen efter Nytaaret var det til daaben og hun kalte hun Dortea, og det var vist han Jon Hoel som vart insat til Fader og han gamel Halvor og hun Nikoline var fadrer fra[?] Hoel og den samme Dag var han Johanes Fransvog og hun Anne Marie vaseng gift i Brem[s]nes Kirken, der har ikke verret forretning ei heler preken i Kirsken syden 8 uger faare Jul for Skallagers feberen har raset paa Røsand og i Enviken. Det var for[?] en Man i Enviken at der døde 5 Barn i et hus og det er en skrekkelig streng feber.

Saa maa jeg ogsaa fortele dig at han Anders Negstad er gyft med hende Tørri Skarset. Han var gift 6 uger forre Jul og jeg var der og drak brillup og det var et morsomt brilup. Vad som angaar med de andre i Bygden saa er det omtrent paa det samme som det var den tid du reiste her i fra. Man[???] Hoel har ogsaa faaet syg en stor dater med Mererken. Saa maa jeg da til at slute min sym[p]le Skrivelse for denne gang saa vil jeg bede dig at du maa skrive til mig saa snart som mulig er for dig, og at du maa underrete mig om forsellig og syge mig vorledes der er om det kan verre fordelagtet at reisse. Jeg har stor løst til at reist om det var stas i vaar, men han Kristofer her mere oløst, ogsaa naar du skriver saa skal du fortelle mig vorledes det er med dig og han Lars, for du kan tenke at jeg har haft stor løst til at vist vorledes det er for du kan skrive en liden lap og legge [??] inni saa skal ingen faa se dette og fortele mig om di erre gift heller ikke, det [s]kulde være morsomt og vist.