Kjeldearkiv:Paulsberg kjøp av skog 1944

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skog til Paulsberg

Paulsberg kjøp av skog 1944 omhandler Gjøvik-bruket Paulsbergs kjøp av en teig skog fra Lundsmarka til beitemark i 1944.

I artikkelen ligger skylddelingforretning, kjøpskontrakt og andre dokumenter i forbindelse med kjøpet. Skogen ligger like i nærheten av bruket, men ikke helt inntil, se kart. Skogteigen ble brukt som beitemark for kyr fram til 1954, men senere ble det skog igjen. Skogen ble hugget i 2008. Skogen tilhører fortsatt bruket.

Teigen er delevis ganske våt og det er noen grøfter der. I hjørnet mot sør-øst gravde Paul Paulsberg en brønn for å ha som tillegg til brønnen i Paulsberg i 1982. Han fikk lagt rør ned til brønnen i Paulsberg. Røret følger skogsveien nordover på østsiden av teigen og krysser så jordet til Stensli. Dette kostet tilsammen kr 3470.- (se kort orginal-oversikt nedenfor). Ingen av disse brønnene brukes lenger siden det ble borret etter vann like ved huset ca 1998.
Midt i skogteigen er det et lite område med skrinn jord. Der vokste det ikke mange trær og det ble kalt fiolstedet fordi det var mange fioler der. På nordsiden av teigen går det en sti. Den går forbi en stor stein som ble brukt til krakk. Innerst ved denne stien i det nord-vestre hjørnet sto en liten hytte i tiden ca 1950(?) til ca 1975. Den ble satt opp av Hans Petter Paulsberg. Hans bodde senere i en moelvenbrakkeRøstøVestre Toten.

Teigen ble igjen tatt i bruk som beitemark, nå for hester i September 2009.

Skylddelingsforretning 21/4 1944
Skylddelingsforretning 21/4 1944
Skylddelingsforretning 21/4 1944
Skylddelingsforretning 21/4 1944
Kjøpskontrakt for skogteig 23/3 1944 for kr 1500,-
Kvittering for skjønn 11/4 1944 til Vardal Lensmanskontor
Brev til sorenskriver med betaling av tinglysing 20/4 1944
Kvittering for innbetaling av kjøpesummen på 1500,- 20/6 1944. Ole Slåtsveen administrerte skogen på vegne av eierne.
Oversikt over utgiftene til Paul Paulsberg ved graving av brønn og rørlegging til Paulsbergs brønn i 1982.