Kjeldearkiv:Program for Kalottstevnet i Tromsø 12. – 14. JULI 1968

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Program for Kalottstevnet i Tromsø 12. – 14. JULI 1968

Fredag 12. juli:
10.00 – 11.00 Åpning av utstillinger på Tromsø Lærerskole.
Åpningsseremoni med underholdning av Tromsø Byorkesters strykeensemble og taler.
Samtlige deltakerland er representert ved utstillingene som bl.a. vil omfatte:
malerier, grafikk, akvareller, skulpturer, arbeider i tre og skinn, barnetegninger, brukskunst, husflid og fotografier. Det vil også bli en salgsutstilling av arbeider fra bildende kunstnere, en utstilling av gullsmykker og en sovjetisk vareutstilling fra handelsselskapet «Lenfintorg».
10.30 – 14.00 Populærvitenskapelige foredrag ved Tromsø Museum.
Åpning ved Tromsø Byorkesters strykeensemble. Medarrangør Arktisk Forening med journalist Thoralv Lund som møteleder.
1. «Norsk havforskning» v/stasjonsbestyrer Per Hognestad ved Marinbiologisk stasjon. Tromsø.
2. «Sovjetisk havforsking» v/ cand. biol Konstantin Ljamin, visedirektør ved Polarforskningsinstituttet for fiskeri og oceanografi.
3. «Arktisk medisin» v/overlege Kåre Torp, Sentralsykehuset, Tromsø.
11.00 – 14.00 Turistinformasjonsarrangement i Verdensteatret.
Representanter fra turistnæringene i de enkelte land informerer om turistreisemuligheter, deler ut turistbrosjyrer samtidig som det vises turistfilmer fra deltakerlandene.
11.00 – 14.00 Planlagt konferanse for utvikling av samhandelen på nordkalotten.
11.00 – 12.30 Omvisning på Tromsø Akvarium og Museum for sovjetiske stevnedeltakere.
11.00 – 12.30 Omvisning på Tromsø Akvarium og Museum for finner.
11.30 – 13.00 Omvisning på Tromsø Akvarium og Museum for svenske og norske stevnedeltakere.
14.30 – 16.30 Middag
17.00 – 20.00 Offisiell åpning av stevnet på Alfheim Stadion.
M/musikk av Tromsø Ungdomskorps, sang av Tromsøsangernes felleskor, velkomsttale av Tromsø bys ordfører og taler av representantene fra de enkelte deltakerland. Kalott-turnering i fotball med turnoppvisning og musikk i pausen.
20.00 – 21.00 Kveldsmat.
21.00 – 23.00 Underholdningsforestillinger i Tromsø Arbeiderforening og Sommerlyst Skole med opptreden av kunstnere og amatører fra Finland, Sovjetunionen, Sverige og Norge.

   Utstillingene på Tromsø Lærerskole vil være åpne for publikum hver stevnedag fra kl. 10.00 til kl. 19.00

   På kinoen i Tromsø, Verdensteatret, vil det under stevnet bli vist finsk, sovjetisk, svensk og norsk spillefilm ved forestillinger om kveldene.

Lørdag 13. juli:
10.00 – 12.00 Foredrag på Tromsø Museum
   Møteleder: pastor Asbjørn Flokkmann.
   Åpning m/sang av det sovjetiske Samekor.
   «Samiske nasjonalitetsproblemer i Skandinavia» v/professor Israel Ruong, Uppsala.
   «Samisk nasjonalitet i Sovjetunionen» v/ docent Alekssei Kiselev ved Murmansk pedagogiske institutt.
10.00 – 12.00 Faglig konferanse på Folkets Hus for behandling av det faglige samarbeid på nordkalotten.
10.00 – 12.00 Arrangement på Stortorget m/ loddsalg, tombola og underholdning av kunstnere og amatører.
10.00 – 11.30 Omvisning på Akvariet og Tromsø Museum for sovjetiske deltakere.
10.00 – 11.30 Omvisning på Tromsø Museum og Akvariet for finner.
10.00 – 11.30 Omvisning på Akvariet og Tromsø Museum for svensker og nordmenn.
10.00 – 10.30 Omvisning på Tromsø Sentralsykehus for sovjetiske stevnedeltakere (maksimum 30)
10.30 – 11.00 Omvisning på Sentralsykehuset for svenske og norske stevnedeltakere.
11.00 – 11.30 Omvisning på Sentralsykehuset for finske stevnedeltakere (maksimum 30).
10.00 – 10.30 Omvisning på Værvarslingsstasjonen for Nord-Norge for finner (maksimum 30)
10.30 – 11.00 Omvisning på Værvarslingsstasjonen for svenske og norske deltakere (maksimum 30)
11.00 – 11.30 Omvisning på Værvarslinga for sovjetiske deltakere (maksimum 30)
11.00 – 14.00 Turistinformasjonsarrangement i Verdensteatret.
12.00 – 14.00 Samekonferanse på Tromsø Museum
12.00 – 14.00 Populærvitenskapelige foredrag på Tromsø Museum.
   «Nordlysforskning» v/amanuensis Arne Haug ved Nordlysobservatoriet, Tromsø
   «Arktisk værvarslingstjeneste» v/ bestyrer Winther-Hansen ved Værvarslingsstasjonen for Nord-Norge
   «Finsk geofysisk forskning» v/ fil. Mag. Eero Kataja, sjef for Geofysisk observatorium, Sodankylä.
12.00 – 14.00 Faglig møte på Folkets Hus.
Emne: «De sosiale, kulturelle og økonomiske forhold for befolkningen på Nordkalotten – vurdert ut fra de geografiske og klimatiske forhold og sammenlignet med forholdene i sørligere strøk». m/ en skandinavisk og en sovjetisk hovedinnleder.
12.00 – 14.00 Legetreff på Tromsø Sentralsykehus under ledelse av overlege Kåre Torp.
14.00 – 16.30 Middag
14.00 – 16.30 Kalottkonferanse om bord i Vatzlav Vorovski med deltagelse av de 4 lands kalottkomiteer for behandling av det videre kalottsamarbeid og forslag til en felles uttalelse i forbindelse med stevnet.
17.00 – 20.00 Kulturkonferanse på Det gamle Museum.
17.00 – 19.00 Lærertreff på Tromsø Lærerskole under ledelse av lektor Sven Pedersen, Tromsø
17.00 – 19.00 Underholdningsforestillinger i Tromsø Arbeiderforening og på Sommerlyst Skole.
17.00 – 17.30 Omvisning på Nordlysobservatoriet for sovjetiske deltakere
17.30 – 18.00       «           «             «                   «    svensker
18.00 – 18.30       «           «             «                   «    finner
17.00 – 17.30 Omvisning på statens forsøksgård, Holt for finner
17.30 – 18.00 Omvisning på statens forsøksgård, Holt for svensker
18.00 – 18.30 Omvisning på statens forsøksgård, Holt for sovjetiske
   Gruppene til Nordlysobservatoriet og forsøksgården, Holt må begrenses til maksimum 30 personer.
18.00 – 20.00 Kalott-turnering i fotball på Valhalla Stadion
20.00 – 21.00 Kveldsmat
21.00 – 24.00 Festarrangementer, utflukter m.m.:
   Kommunal tilstelning for offisielle stevnedeltakere på Grand Hotell, festtilstelning for fagorganiserte stevnedeltakere arrangert i Rorbukta restaurant av fagbevegelsen i Tromsø, festarrangement i Tromsø arbeiderforening arrangert av Sambandet Norge-Sovjetunionen, festarrangement på Sjømannskolen for deltakerne i brigdeturneringen, utflukt til sameleiren i Lavangsdalen for de samiske representanter, utflukt for deltakerne i turistkonferansen arrangert av Tromsø Reisetrafikkforening, arrangement på Det gamle Museum arrangert av Tromsø Teaterlag, festtilstelning for besetningen på Vatzlav Varovski arrangert av Tromsø Sjømannsklubb, og en gjør også regning med at Arktisk forening og andre foreninger får istand tilsvarende tilstelninger for stevnedeltakerne. Søndag 14. juli
09.00 – 09.45 Bekransning av det norske minnesmerket på Rambergan
09.00 – 09.30 Andakt på samisk på Tromsø Museum v/pastor Flokkmann
09.30 – 10.00 Andakt på finsk på Tromsø Museum v/ pastor Flokkmann
10.00 – 14.00 Populærvitenskapelige foredrag på Tromsø Museum.
    Møteleder: Statsmeteorolog Olav Syse.
    «Høyere utdannelse, forskning og universitetsspørsmål» v/ professor Mannerkoski, rektor ved Uleåborg Universitet.
    v/ dosent Nikolai Dimitriv, Murmansk
    v/ dosent Erland Hofsten, Sverige (Umeå Universitet)
    v/ professor Anders Omholt, Tromsø Universitet (om intet viktig kommer i veien).
10.00 – 14.00 Fredsseminar i Verdensteateret. Innledere:
    professor Gøran von Bornsdorff, Finland
    professor Nikolai Siderov, Sovjetunionen
    vitenskapelig medarbeider Arne Olav Brundtland, fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
    svensk innleder ennå ikke klarlagt.
10.00 – 14.00 Turistkonferanse i møtesalen, Myhres Reisebyrå.
10.00 – 13.00 Sportskonferanse om bord i Vatzlav Varovski
10.00 – 11.30 Omvisning på Akvariet og Tromsø Museum, sovjetisk
10.00 – 11.30 Omvisning på Tromsø Museum og Akvariet, finsk
10.30 – 12.00 Omvisning på Akvariet og Tromsø Museum, svensk-norsk
13.15 – 20.00 Arrangements på Stortorget m/loddsalg, tombola og underholdning av kunstnere og amatører.
13.15 – 15.15 Turnoppvisning på Sommerlyst Skole.
13.15 – 15.15 Kalott-turnering i fotball på Valhall Stadion.
14.30 – 15.00 Bekransning av det sovjetiske minnesmerket på Tromsø Gravlund.
15.00 – 16.00 Middag
17.00 – 20.00 Offisiell avslutning av stevnet på Alfheim Stadion.
   Musikk ved Tromsø Ungdomskorps, sang ved Tromsøsangernes felleskor og korte taler av de respektive lands representanter.
   Finalekamp i kalott-turneringen i fotball med underholdning av kunstnere og amatører i pausen. Premieutdeling.
   Under stevnet vil stevnedeltakere og publikum få anledning til å komme om bord og bese Vatzlav Varovski – tiden for dette vil bli bekjentgjort senere.

   Da en rekke av arrangementene bare kan omfatte et begrenset antall deltakere, bes stevnedeltakerne om å besørge reservert plasser (billetter og adgangskort) for de forskjellige arrangementer de ønsker å delta i. Dette kan gjøres gjennom det enkelte lands kalottkomiteer eller ved direkte henvendelse til
    Kalottstevne i Tromsø, hovedkomiteen
    postboks 216, tlf. 84348
    Tromsø

Kilde

Den Norske Kalottkomite: Veger til fred: Kalottbevegelsens historie 1964 - 2005, Tromsø 2005