Kjeldearkiv:Skjøte på plassen Smedbakken under Jøranrud i 1748

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilde: Pantebok I-2b,fol. 233b

Avskrift v/Eiker gotisk gruppe - 3. november 2022


Innhold:
Skjøte på husmannsplassen Smedbakken under JøranrudFiskum i Eiker fra Hans Hermansøn Sunne og hustru Berthe Knudsdatter til broren Erich Hermansøn Kofstad. Kjøpesummen var 120 riksdaler. Skjøtet var datert og undertegnet på Smedbakken den 31. august 1748. Eiendomssalget ble bevitnet av Lars Olsen Jøranrud.


_________________________________________________________________________________________________________________Fol.233b

No 2 F5tus 1748. Een Rigsdr. Underskrevne Hans Hermanssøn Sunne boende
paa Pladsen Sunne, kiendes og hermed vitterlig giør at have
af frie Villie og Velberaad hue samt med min Huustrue Berthe Knudsdaatter
dertil giver Samtycke solt og afhændet, ligesom ieg herved fra mig min
huustrue, Børn og Arvinger Sælger, skiøder og afhænder mit eged sidste beboede
huus paa Pladsen Smedbachen under Jøranrud Gaarden i Eger Præstegiæld
paa Fiscum Fierdingen til min Broder Erich Hermansøn Kofstad een
Stue, Cammer og Kiøkken samt andre udhuuse tilligemed all anden Muur
og Nagle fast Indredning, ligesom det nu gammelt og brøstfældig forefindes be-
liggende paa Øst siden af den Alfare Vej til Dunserud fra Kongsbderg næst
needen for Docha paa Jøranrud Eje, og det med Grund Ejerens og huustores vi-
dende og samtøcke, saa haver ieg og tilligemed ligeleedes fra mig min huu-
stroe Børn og Arvinger fødde og ufødde Transportered og Overdraged den Rigtighed
ieg til samme Pladses Jord og Brug, samt stubbe Rett med fleere Conditioner og det
alt til min Broder Erich Hermansøn Kofstad som og af Gaarden Jøranrud, nem-
lig Lars Olsøn Jøranrud med min huustroe Anne Olsdatter er stædfæstet udj de
samme Conditioner, og som benevnte min Broder Erich Hermansøn Kofstad for sam-
me huus og Rettigheds Afstaaelse haver fornøjed mig og betalt den Summa 120rd
skriver Et hundrede og Tyve Rigsdaler, saa kiendes jeg mig for huustroe og
Børn samt Arvinger ingen meere Lod, Deel Rett eller Rettighed til eller udj forbe-
nævnte Plads, men skal efterdags følge atterbemelte min broder Erich Herm-
ansøn Kofstad upaaanched og upaakiert for sig og sine Arvinger i alle opten-
kelige Maader, hvorudj jeg og mine Arvinger een for alt og alt for een
skal være og blive hans fulde og faste hiemmelsmand efter loven. Det til
Bekræftelse under min haand og signete samt vedbørlig Vitterligheds Mænds un-
derskrifft. Actum Smedbachen d.31t Aug. 1748

Hans Hermansøn Sunne (LS) Lars Olsøn Jøranrud (LS)
Til Vitterlighed efter begiær underskriver Vii
A.Erlansøn Ole Erlandsøn

Originaldokument


Digitalarkivet: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/G/Ga/Gaa/L0002b: Pantebok nr. I 2b, 1746-1749, s. 234