Fiskum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vinterbilde av Fiskum nye kirke og gården Nordre Darbu.
Foto: Widerøe (1968).

Fiskum er ei bygd og et eget postdistrikt i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke. Navnet kommer fra storgården Fiskum, som var tingsted for Fiskum fjerding, og her lå også Fiskum gamle kirke, som ble kirke for Fiskum sogn. Både fjerdingen og sognet omfatter grovt sett området vest for Eikeren, Fiskumvannet og Dørja, selv om kirkesognet i perioder også har omfattet gårder som lå øst for Eikeren og Fiskumvannet. Sammenfallet mellom fjerdingsgrense og sognegrense har antagelig bidratt til å opprettholde navnet, og Fiskum er den eneste av de gamle sogne-og fjerdingsnavnene på Eiker som fortsatt er i alminnelig bruk.

Tettstedet Darbu er sentrum i Fiskum. Framveksten av dette startet med anleggelsen av jernbanestasjonen med postkontor på gården Darbu, som er en nabogård av Fiskum. Det meste av Fiskum fikk dermed «Darbu» som postadresse, og de seinere tiårene har mange begynt å bruke Darbu som navn på hele bygda og ikke bare på tettstedet. Dette var bakgrunnen for at Fiskum grendeutvalg i 2009 foreslo å endre postadressen til «Fiskum» og tok initiativ til en folkeavstemning om dette. Resultatet av denne prosessen var at postvesenet fra og med 1. oktober 2011 forandret navn på postdistriktet fra «Darbu» til «Fiskum».


Natur og topografi

Området rundt Fiskumvannet er den sentrale delen av Fiskumbygda. Her ligger de største jordbruksområdene, samt tettstedet Darbu. I sør er Fiskumvannet forbundet med Eikeren gjennom Eikerensund. Langs Eikeren er dalsidene brattere og gårdene mindre, men dette er et område med store skogressurser og dessuten et viktig område for fruktdyrkning. Vestover fortsetter slettelandet langs Delerelva inn i Sandsvær. Lenger nord danner en lav åsrygg et mer markert skille mot Kongsberg og Numedal. Dette området er kjent som «Kongsbergskauen» - eller på Kongsberg som «Eikerskauen». Nordover leder et mindre dalføre, Lurdalen, over mot Svene i Flesberg kommune.

Mange har opp gjennom årene beskrevet Fiskum som en usedvanlig vakker bygd. [Nils Johnsen (1868-1932)|Nils Johnsen]], som ikke var fra Fiskum selv, skriver for eksempel: Fiskum er vel Ekers vakreste bygd. Rundt Fiskumvannet er den en eneste opdyrket slette med gaarder i jevn, svakt skraanende helding ned mot vandet.


Historie

Selv om Fiskum ligger i utkanten av det egentlige Eiker («Storeiker» har det alltid vært en viktig del av bygda. De eldste sporene etter mennesker på Eiker er funnet på en steinalderboplass i Prestegårdsskogen, som ble oppdaget i 2009 og datert til cirka 8700 f.Kr.[1] Den berømte «Fiskumøksa» er datert til slutten av yngre steinalder og regnes som ett av de fineste eksemplarer av såkalte «stridsøkser» eller «båtøkser», både i Norge og internasjonalt.


Skolekretser

Med hensyn til skoleinndeling besto Fiskum tradisjonelt av seks skolekretser. Mastebogen omfattet den sørvestre delen langs Eikeren, med den lille grenda Hakavik, mens de nordlige gårdene på vestsiden av Eikeren tilhørte Bollerud krets. Muggerud skolekrets omfattet gårdene på Krekling og Åssida på begge sider av Delerelva vestover mot grensen til Sandsvær. Nord for dette lå et belte med gårder langs den gamle Kongeveien, som tilhørte Skogen skolekrets, og lengst i nordvest lå kretsen Lurdalen. Det sentrale området rundt Fiskumvannet tilhørte Darbu skolekrets, med unntak av gårdene Skjelbred og Lundteigen, som sognet til Lunde skole. Ved skolesentraliseringen omkring 1960 ble alle grendeskolene nedlagt, og elevene ble samlet på Darbu skole, unntatt elevene fra Lurdalen, som ble sendt til Kongsberg.


Næringsliv

På slutten av 1800-tallet holdt landhandelen Andr. Røgeberg & Co til på Fiskum. Aannestad pensjonat ble drevet her på 1950-tallet.


Kulturminner og severdigheter


Lag og foreninger med tilknytning til Fiskum

Fiskumsangen

Gudbrand Tandberg Rømcke (1842-1917), sogneprest i Fiskum fra 1887, skrev denne hyllesten til bygda.

Hjemme i Fiskum
«Hvor saa du en bygd mere vakker
enn Fiskumvandets bred,
hvor akre og skogklædde bakker
sig speiler i sjøen ned.
Se granen staar mørk oppi heien,
den ser så alvorlig ud,
men yndig du hilses på veien
av bjerken i brudeskrud.»

Referanser


Eiker Leksikons logo.jpeg Fiskum inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!