Kjeldearkiv:Skyldsetningsforretning, Bjørnseter 1847

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Plassen Bjørnseter i Ullensaker kommune. ble selveierbruk i 1847, da Engebret Henriksen som eide det gamle bruk 5 på Ås solgte plassen til sin bror Ole Stokstad. Ole Stokstad har relativt raskt solgt videre til Gunder Larsen (født i Odalen). I forbindelse med denne handelen ba Ole Stokstad om en skyldsetningsforretning over plassen Bjørnseter.

Her er forretningen gjengitt i sin helhet (m/ linjenummer) slik den står skrevet i Panteboka:

01 Skyldsætningsforretning. Aar 1847 den 5de Juni indfandt undertegnede Laugrettesmænd sig paa
02 Pladsen Bjørnsæter i Ullensager Præstegld for, efter forlangende af Ole Hen-
03 riksen Stokstad, at Skyldlægge en til ham afhændet Part af hans Broders, Engebret Henriksens Brug, 8 3/16 Lp Tunge eller efter
04 ny Skyld i 1 Daler 2 Ort 12 s. Af Gaarden Aas, Matnr gl 45/ny 82 i bte (bemelte) Præstegld, hvilken Part Ole Stokstad igjen skal have afhændet
05 til Gunder Larsen Habberstad. Fogdens Opnævnelse til os, som Laugrettesmænd, fremlagdes. Kjøberen Ole Henriksen var
06 tilstede og paaviste den til ham solgte Part, der bestaaer i følgende og er saaledes begrændset: 1 En Løkke, Bjørnsæter-
07 løkken kaldet, der rundt om er indhegnet og begrændses mot alle Kanter af Gaarden Aas Udmark. 2 Et Skovstykke,
08 Bjørnsætermon kaldet, der grændser i Nord mod den saakaldte Aasmoløkke, i Øst mod Habberstadmoen, i syd deels
09 mod den Deel af Aasmoen der tilhører Gulbrand Torgersen, og deels mod den beskrevne Bjørnsæterløkke og i Vest mod
10 Proprietær Schaus Deel af Aasmarken, er i Nord og Øst med Gjerder, i Syd med merkede Træe, forsaavidt det støder mod
11 Guldbrands Eiendom, og i Vest mod en Gaarvei, som fører lige i Nord fra Bjørnsæters Huse til Aasmoløkken, adskilte
12 fra de tilstødende Eiendomme. Efter ogsaa at have befaret Sælgerens, Engebret Henriksens øvrige Deel af Gaarden
13 Aas ansaae vi den nævnte Løkke, saaledes som den nu er indhegnet, og det beskrevne Skovstykke for 1/5te eenfemte-Part
14 af ovennævnte Skyld og bør i forhold dertil skyldlægges. Forsaavidt der ved Delingen skulde udkomme nogen Brøk-
15 skilling, da bør denne tillægges den største Part. Da videre ei kunde forhandles blev Forretningen sluttet. Den frem-
16 lagte Opnevnelse følger [herhos] in originali. J. Hertzenberg. Chr. Vogstad. C. Algrim. Engebret P. Vogstad [mhP?]

Bjørnseter skyldsetningsforretning 1847.png

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 10, Sted: Nes sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Merknader: Se pantebok 9b for Øvre Romerike.
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080707360112.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21716&uid=ny&idx_side=-112