Bjørnsæter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjørnsæter, september 2014. Ekornrudvegen (Fylkesveg 458) i forgrunnen.
Jens K. Hansen Bjørnseter. Han var eier av Bjørnseter fra 1860-årene fram til 1904.

Bjørnsæter (Bjørnseter) er et tidligere bruk som ligger sørøst for Jessheim i Ullensaker kommune. På 1700-tallet var denne plassen ganske sikkert en seter til gården Ås.

Det spekuleres i om navnet kan ha sitt opphav etter Bjørn Ås, den gamle eieren av Ås ("Bjørns seter"). Eller at plassen ganske enkelt har fått navnet etter dyrenavnet "Bjørn".
Det er ukjent når Bjørnseter ble nedlagt som seter. Etter dette fungerte den som husmannsplass.

Fra 1820-årene og fremover bodde en plassmann her som het Ole Hansen Bjørnseteren.
Bjørnseter ble selveierbruk i 1847, da Engebret Henriksen som eide det gamle bruk 5 på Ås solgte plassen til Gunder Larsen (født i Odalen). Gunder var gift med Anne Amundsdatter Habberstad.
I siste halvdel av 1860-årene ble Jens Kristian Hansen (fra Røgler) eieren her. Han var gift med Marie Larsdatter Lauten. Hans datter, Hilda Jensdatter, giftet seg med nabogutten på en av Ås-gårdene Ole Aas og ekteparet bodde på Bjørnseter sammen med Jens og Marie i år 1900[1]. Jens og svigersønn Ole var medeiere de siste årene fram til 1904.

Ca 1905 ble Hans Hermansen Ås eier. Han hadde bruket i en kort periode, da han i oktober 1906 solgte det videre til S. N. Hermansen (fra Sverige) for 4500 kr ("I Handelen medfølger Aarets Avling m.m.")[2]. Hermansen var gift med Augusta Hermansen.
S.N. Hermansen selger bruket i november 1932 til Bjarne Slemmestad for 12 500 kr. Men Hermansen kjøper tilbake Bjørnseter allerede i mars 1934 for 10 000 kr.
Neste eier ble Eugen Gjelstad, som kjøper bruket i mai 1935.
Han solgt bruket videre til Carl Wilmar i 1939[3].
Under Wilmar sin tid, i 1942, hadde bruket 50 mål innmark, 50 mål produktiv skog og 5 mål beiteland. Bruket hadde 1 hest og 6 storfe[3]. Etter Carl Wilmar var det Karsten Holm som var eier her. En stund etter hans død så solgte enken Bjørnseter til datteren Elisabeth Holm, som fremdeles har Bjørnseter.

Bygninger

Hovedhuset er oppført 1992. Garasje noe senere. Stabburet stod opprinnelig på gården Brattfoss og ble flyttet hit i 1995. Den forrige, eldre hovedbygningen er av laftet tømmer og muligens fra ca 1890[3]. I forbindelse med byggingen av ny enebolig ble denne demontert da man bygget nytt.

Referanser

  1. Folketellingen 1900, Bjørnsæter, Ullensaker kommune. Ekstern lenk: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0235&kenr=006&bnr=0077&lnr=00
  2. Protokollnummer: 22, Sted: Nes sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21733&uid=ny&idx_side=-383
  3. 3,0 3,1 3,2 >Nasjonalbiblioteket, Norske Gardsbruk, del 2 (1991), side 147. http://www.nb.no/nbsok/nb/0f7298e4169a341aafd781e7e27ed056.nbdigital?lang=no#149

Kilder

Digitalarkivet. Protokollnummer: V IIa, Sted: Eidsvoll sorenskriveri, Ullensaker tinglag, Oppbevaringssted: SAO