Kjeldearkiv:Sydal s-lag kildearkiv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Levninger, litteratur og muntlige kilder

Levninger: Arkivmateriale fra Sydal samvirkelag

Et lite utvalg av arkivmateriale fra Sydal s-lag arkiv

Sydal s-lag, arkivmateriale: Originale protokoller og regnskap, samt diverse annet materiell fra Sydal s-lag. Dekker perioden 1943-1987

 • Revisjonsprotokoll/revisjonsberetning: 1953-1965/1967-1987
 • Medlemsprotokoll: Oversikt over medlemmer, innskudd og utbytte, fra 1943 til 1980 (fordelt på fire bøker)
 • 1 stk stor eske med diverse materiell frå coop / NKL Hovedsaklig frå 1970-1985: Markedsstrategi, kursmateriell, Innkjøpslister, diverse reklamemateriell, tilbud / kampanjer (diverse brune / hvitevarer / klær etc.).
 • Regnskapsbøker ”kladd” – regnskap for hver eneste person som handlet i butikken: Årgangene: 1964 til 1983, pluss en stor bok med årene 1970-1974
 • Bøker med tittelen ”Bok”. Det er mange av disse. Oversikt over vareslag, varetelling? Årganger ca. 1975-1985.
 • ”Sammendragsprotokoll” – medlemsinnskudd: årgangene: 1967–1974, 1975–1978, 1978-1980,
 • ”Regningsbøker” – kopier, Det er mye av dette: Jernvare/landbruksmateriell, ca. 1972-1986
 • ”Oppgjørsbok”: 1962 til 1965
 • ”Kassadagbok” 1973
 • ”Kassabøker” (notisbøker) årene 1981-1986
 • ”Lønningsbok”: 1961-1963, 1964-1966, 1970-1974, 1975-1980
 • ”Bøker” Debitorer: 1956-1963
 • ”Bøker” Kreditorer: årgangene fra 1960 til 1969
 • Et hav av bilag/regninger fra 1965-1975
 • ”Fakturajournal” 1962-1965
 • ”Dagbok” regnskap (store bøker): årene 1961-1964, 1964-1968, 1968-1972, 1972-1975, 1976-1979, 1979-1983
 • ”Status og oppgjørsbok” Regnskapsbøker for Sydal s-lag, årene 1961-1965, 1969-1976, 1977-1985
 • ”Faktajournal” for årene 1961-1968, 1969-1973, 1973.1976, 1977-1980, 1980-1983
 • Permer: 30 store, fulle permer med originale bilag / regninger / bestillinger – fra 70- og 80-tall.

Litteratur

 • Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. 2009 Det kvalitative forskningsintervju. Oslo
 • Lange, Even m.fl. 2006. Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge Pax forlag a/s, Oslo
 • Roalkvam, Gunnar M. 2006. Tjene hverandre – ikke tjene på andre. Samvirke mellom ideal og virkelighet. Wigestrand forlag
 • Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Oslo 1953. Hva er…. Hvordan virker…. Nord- Norgeplanen
 • Wilhelmsen, Kaare: NKL Forbrukereid i 75 år. Norges Kooperative Landsforening 1906-1981

Muntlige kilder

 • Bjørnar M. Pedersen, Svolvær: Intervju/samtale(utallige)
 • Kåre Odd Larsen, Kabelvåg 04. 03. 2010
 • Telefonsamtale med Roald Reinholdsen, Sortland 26. 01. 10/20. 05. 10 Roald Reinholdsen, var den siste bestyreren. Han begynte i 1961/62, og sluttet i jobben i oktober/november 1987.
 • Terje Nilsen, Sydal Telefonsamtale 30. 01. 10/samtale/intervju 05. 05. 10
 • Samtale/intervju med Lillian Pettersen, Gravermark 02. 03. 2010.
 • Anders Nilssen, Sydal 10. 02. 10/15. 02. 10
 • Telefon samtale med Petter Løvdal, Kabelvåg 03. 02. 10
 • Telefonsamtale med Svein Smaaskjær, Svolvær 03. 05. 10