Kjeldearkiv:Tale til Karl Bakken på hans 80- årsdag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I anledning Karl Bakkens 80- årsdag holdt Lauritz Hauglid (1853 - 1934) denne talen. Bakken (1850 - 1953) bodde hele sitt liv på Asak i Leirsund. Hauglid og Bakken gikk sammen på skolen.

Når jeg i dag har den ære at være hos deg Karl, på din åttiårsdag, så vil jeg ønske deg til lykke med dagen og fremtiden, og jeg vil takke deg for alt kameratslig samvær. Vi har jo gået på barneskolen sammen og har felles erindringer fra den tid. Vi har gået på omgangsskole på Opigarn og siddet i kjelderen på Opigarn og i bryggerhusekammerset på samme sted, og måtte passe oss vel når vi løp ut og ind for ikke at knuse bagstekonens store fladbrødhaug. Vi har siddet i kjelderen i Torgenrud og vi har siddet i den gamle skjæve sture, bygget av svære, runde tømmerstokker i Kopperud og kapplæst med duren fra konen Elins rokk. Men vi har også siddet på skolekrakken i bondens beste stue. Ja, folk nu sier at det var en dårlig skole. Læreren hadde jo bare 20 daler i lønn for året og kosten på gården. Nei, sier jeg. Den var ikke så dårlig, for vi fikk et grunnlag for livet at bygge på. Vi fikk innplantet de kristlige grunnsetninger som er den bærende kraft i livet. Og vi lærte at læse, skrive og regne. Vel hadde vi ikke så mange fag at pugge som nu, men vi hadde hva vi har trang for livet. Ja, siger man, hvordan kunde man lære noget, når alle gikk på en dag? Jo, man læste og regnet i partier. Og vi hadde indnadslesning i Berlins naturhistorie og det nye testamente. Og så viste læreren et geografi og et atlas. De som var kommet omtrent lige langt, regnede i partier, og det var ikke så lettvint at regne som nu, for alt gikk etter 12-systemet. Der var daler, mark og skilling, og der var sku Lu og u, lod, kvintin, ort og as. Der var vog bu og m, tønder, skp.pot og pæl osv. Jeg husker vi strævde med reguladitrien, både enkelt og sammensatt. Tilslutt blev det jo fast skole i Norigarn og vi ble delt i klasser. Ja, jeg husker da der skulle udskrives til konfirmasjon var der 11 gutter som gikk ut af skolen. Det var jo kjernen av hele klassen. Og da var de nok ikke lidet kry. Det var Karl Bakken, Syvart Asak, Jens Sydgarn, Otto Engen, Theodor Næs, Jørgen Dakarud, Ole Andreassen og fl. Da gikk Syvart Asak og spasserte i stuen i Norigarn og sae: "Nu skal vi bli voksne, nu kan di små barn sitta igjen di"


Kilde