Romerike (avis)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra avishodet til Romerike

Romerike kom første gang ut i Lillestrøm 14. juni 1913. Aviseier og redaktør var Thorvald Tveterhagen som trykte avisa i sitt eget trykkeri, Thv. Tveterhagen & Co. Avisa kom med to nummer i uka, og var et organ for Arbeiderdemokratene og Venstre. Avisa skiftet kurs, og i 1921 ble den solgt til Norsk Landmandsforbund (Norges Bondelag fra 1922) i Akershus. Den ble nå et politisk organ for Bondepartiet (nå Senterpartiet), gikk konkurs i 1931, startet på nytt på Kløfta og ble drevet derfra til den gikk inn i Eidsvold Blad i 1965. Tveterhagen begynte i 1931 å utgi en ny venstreavis for i Lillestrøm med tittelen Romeriksposten

Vanskelig å drive venstreaviser

Venstre hadde lenge hatt vanskeligheter med sin presse i Lillestrøm. Akershuspostens redaktør kom stadig på kant både med leserne, partiet og myndighetene, og i 1910 besluttet Lillestrøm herredsstyre at den ikke lenger skulle få trykke de kommunale annonsene og bekjentgørelsene. Dermed mistet den en sikker inntekt samtidig som abonnenttallet sank. Selv om det var borgerlige flertall i herredsstyret, greide sosialistene å få flertall for denne avgjørelsen ved at to fra Venstre og to fra Høyre stemte for forslaget. Avisredaksjonen flyttet fra Lillestrøm til Kristiania i 1920.

Thorvald Tveterhagen (1883-1960) var redaktør av avisene Romerike og Romeriksposten

Venstre ville opprette en ny partiavis på Romerike, men greide ikke å skaffe midler til aksjekapital. Derfor satte Thorvald Tveterhagen inn sin privatkapital i foretaket og fikk avisa i gang. Fra første utgave appellerte den til sagbruks- og jernbanearbeiderne i Lillestrøm. Redaktøren Hallvard Nylund skrev i den første lederartikkelen at «Romerike vil føre en radikal politikk – radikal i god betydning med front til to sider, mot det golde socialdemokrati til den ene side og mot det stivbente høire til den anden. Romerike vil saaledes bli organ for Venstre og Arbeiderdemokratene» [1].

I de første månedene var det likevel vanskelig for Romerike å bli anerkjent som den offisielle venstreavisa i Akershus. Den kommunale valgkampen på ettersommeren hjalp til å øke oppslutningen, og de fleste venstrefolk i Nedre og Mellem Romerike valgkrets sluttet opp om avisa.

Ny politisk kurs

Thorvald Tveterhagen fikk likevel ikke Romerike til å lønne seg, og i 1921 solgte han avisa til selskapet A/S Romerike som besto av folk fra Bondepartiet (stiftet i 1920). Avisa ble nå et organ for Norsk Landmandsforbund, men verken organisasjonen eller Bondepartiet hadde noen tilslutning i Lillestrøm. Bladselskapet gikk konkurs i 1931, nye eiere overtok og avisa ble flyttet til Kløfta. Der fortsatte den å være et organ for Bondelaget, og etter hvert fulgte den Bondepartiets politiske linje.

Overtatt av Eidsvold Blad

Redaktør Olaf Norheim
Foto: Det norske næringsliv b.12
Norheims bok- og aksidenstrykkeri på Kløfta hvor Olaf Norheim overtok som redaktør og utgiver av Romerike
Foto: Det norske næringsliv b.12

På Kløfta kom Romerike ut med sitt første nummer 22. mai 1931, og redaktøren Olaf Norheim bygde egen gård til avisredaksjonen og trykkeriet. Siden avisa ikke var en økonomisk suksess, investerte han i nytt utstyr til et bok- og aksidenstrykkeri. I 1947 kjøpte Norheim avisa og drev den for egen regning til 1960. Avisa hadde i denne perioden et varierende opplag på mellom 1100 og 1300. Fra 1961 ble den trykt sammen med Eidsvold Blad, men hadde eget Ullensaker-kontor på Jessheim. Eidsvold Blad overtok forlagsretten fra 1. januar 1965, og Romerike hadde da mellom 700 og 800 betalende abonnenter.

Se også

Kilder og litteratur

  • Dahl, Hans Fredrik, Martin Eide, Rune Ottosen, Guri Hjeltnes, Idar Flo (alle red.): Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Oslo 2010. I Flo, Idar (bindredaktør): Norske aviser fra A til Å. Bind 4.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1863-1969. En bibliografi. 1. Alfabetisk fortegnelse. Oslo 1973.
  • Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1863-1969. En bibliografi. 2. Registerbind. Oslo 1974.
  • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene. 1824-1970.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Lillestrøm 1997.
  • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.
  • Sandholtbråten, J. A.: Eidsvold Blad 1901-2001. Nyhetsglimt gjennom 100 år. Eidsvoll 2001.

Note

  1. Romerike 14. juni 1913. Sitert etter Otto Monsen s. 54