Thorvald Tveterhagen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thorvald Tveterhagen (1883-1960) var eier av og redaktør i avisene Romerike og Romeriksposten.
Foto: Romerike historielags årbok, 1961.

Thorvald Tveterhagen (født 18. januar 1883 på småbruket Tveiterhagen i Rælingen, død samme sted 2. september 1960) var tømmerhogger, tømmerfløter, symaskinagent, aviseier og redaktør. Dessuten var han en anerkjent jeger og fisker, og han tok initiativet til opprettelsen av flere lag og foreninger i bygda.

Yrkesbakgrunn

Fra konfirmasjonsalderen drev Tveterhagen med skogsarbeid om vinteren og tømmerfløting ved Fetsund lenser om sommeren. Tveterhagen brøt med skogs- og fløterarbeidet og ble symaskinagent for Singer i flere år før han i 1913 begynte med avisarbeid.

Thorvald Tveterhagen forklarer bruken av mårstokk ved Skogbruksmuseet på Elverum i 1953.
Foto: Romerike historielagsårbok, 1961.

Anerkjent jeger og fisker

Fra han var smågutt drev Tveterhagen med jakt og fangst, og sammen med faren og to brødre ble han en anerkjent jeger og fisker i området, særlig fordi de forbedret og fornyet eldre jakt- og fiskemetoder og formidlet bruk og redskaper til andre.

Tidlig økonomisk bevisst

Tveterhagen var tidlig innstilt på å klare seg sjøl økonomisk. Som eksempel kan nevnes at inntekter han fikk av viltet han fanget, ble spart til konfirmasjonsdress og det han elles trengte til konfirmasjonen. Dessuten var kostholdet på tømmerlensene enkelt og billig: Havregryn rørt ut i elvevann. Oppsparte midler fra skogs- og fløterarbeid gikk til handelsskole og trelastkurs.

Interesse for bruksgjenstander

Tveterhagen var hele livet opptatt av den lokale historia. Han samlet bruksgjenstander fra inne- og utearbeid på et småbruk og fangstredskaper fra jakt og fiske. Omkring 100 av gjenstandene ble gitt til Rælingen bygdetun.

Fra avishodet til Romerike

Organisasjonsmannen

Tveterhagen tok initiativ til å stifte flere frivillige organisasjoner i Rælingen, og han var formann i flere. Her er en oversikt:

  • Avholdslaget Fremad ble stiftet i 1905, og han var formann en periode.
  • Rælingens Afholdsskytterlag fra 1906, en gjenopprettelse av Rælingen skytterlag fra 1865, hadde Tveterhagen som sin første formann.
  • Han var nestformann i losjen Skogduft som ble stiftet i 1910. Organisasjonens offidielle navn var Ytre Rælingen Afholdslag.
  • Formann i Rælingen småbrukerlag som ble stifta 14. juni 1913.
  • Formann i Rælingen jeger- og fiskeforening da det ble stifta 1922/1923, og i den nye foreningen som ble gjenoppretta 9. april 1933.
  • Tveterhagen var med i lokalhistorisk arbeid, blant annet i Rælingen historielag fra oppstarten i 1952.

Avismannen

14. juni 1913 opprettet Tveterhagen venstreavisa Romerike i Lillestrøm. Av Hallvard Nylund kjøpte han trykkeri, og Nyland var redaktør fra 1914 til 1917. Deretter overtok Tveterhagen redaksjonsjobben igjen. Nyland appellerte til arbeidsfolk, og han uttrykte at avisa ville kjempe for en radikal politikk - «radikal i god betydning, med front til to sider, mot det golde socialdemokrati til den ene side og mot et stivbente høire til den anden» [1]

Thorvald Tveterhagen med farens over 100 år gamle jaktlue og børse fra 1741. Fotografi fra omkring 1950.
Foto: Dørumsgaard, 1955.

Avisa hadde i begynnelsen vanskelig for å bli anerkjent som den offisielle venstreavisa i distriktet, men etter en tid fikk den tilslutning fra de fleste venstrefolk i Nedre og Mellom Romerike valgkretser. Likevel fikk ikke Tveterhagen avisa til å lønne seg fordi Venstre-pressa stod svakere enn Høyre-pressa. I 1921 solgte han avisa til bladselskapet A/S Romerike som vesentlig besto av Bondeparti-folk, og den førte heretter det nye Bondepartiets politikk. Avisa gikk inn i 1931.

5. september 1931 opprettet Tveterhagen venstreavisa Romeriksposten. Trykkeriet og redaksjonen var i hans privatbolig i Storgata i Lillestrøm, og avisa ble satt, trykt med håndsats og redigert av Tveterhagen sjøl. Boktrykkerkunst hadde han lært i Romerikes trykkeri. Avisa ble trykt i tabloidformat, den hadde fire sider med seks spalter på hver side og den kom ut to ganger i uka. Det lille formatet gjorde at folk kalt den Frimerket.

Da krigen kom, ble avisa sensurert. Tveterhagen meldte seg inn i Nasjonal Samling, men det hjalp ikke. Følgen ble at et stort antall abonnenter sa opp avisa. Nazistene så ikke nødvendigheten av å holde oppe denne lille avisa siden deres egen avis Fritt Folk hadde over 250 abonnenter i Lillestrøm. Romeriksposten måtte derfor innstille i mai 1942.

Referanser

  1. Sitert etter Hals I s. 146

Kilder og litteratur