Aviser i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akershus Arbeiderblads lokale i 1930-åra.
Foto: Akershus Arbeiderblad/Akershusbasen.

Aviser i Skedsmo er en oversiktsartikkel om det livlige avismarkedet i Lillestrøm og omegn. Av oversikten nedenfor går det fram at mange av avisene hadde kort levetid. Dette var ofte aviser som oppsto av enkeltpersoners særinteresser og politiske engasjement. Fra midten av 1800-tallet begynte en stor innflytting fra hele landet til de nye industristedene Strømmen og Lillestrøm. Her oppsto det radikale miljøer, og partiene Høyre og Venstre kjempet om arbeidernes stemmer etter utvidelsen av stemmeretten i 1884, men særlig etter at den allmenne stemmeretten for menn var innført i 1898. Særlig var sagbrukseierne ivrige etter å få arbeiderne til å stemme konservativt. Derfor spredte de både lokale og regionale høyreaviser blant sagbruksarbeiderne.

I hovedstadsavisene og de få avisene som fantes i Akershus Amt, ble både Skedsmo og Romerike lite omtalt. Høyreavisa Akershus Amtstidende som ble gitt ut i Drøbak fra 1884, og som var lokalavis for bygdene i Follo, prøvde å skaffe seg flere abonnenter ved blant annet å trykke nyheter fra Romerike. Den inneholdt en del stoff fra Skedsmo, men den fikk ingen stor utbredelse her. At Akershus kom i 1886, var nok en av årsakene til at den ikke fikk fotfeste. Akershus ble gitt ut på Lillestrøm som Venstre-avis, men ble i 1887 avis for Høyre. Fire ganger prøvde Venstre seg med en partiavis, men alle gikk inn etter kort tid.

Lokalavisa Akershuspostens lokale i Lillestrøm. Kontor og trykkeri lå i andre huset på venstre side.
Foto: Akershusbasen. Fotografi fra 1905.

I 1913 ble Lillestrøm Typografiske Forening stiftet. Her kunne trykkeripersonalet i avisene organisere seg, men foreningen fikk få medlemmer. Flere av avisene hadde egne trykkerier.

Framveksten av arbeiderbevegelsen la grunnlaget for en arbeiderpresse på Romerike, og den første arbeideravisa var Akershusingen som kom ut på Jessheim i 1902. Den skiftet navn til Romerikes Blad i 1905. Arbeiderbevegelsens første avis i Skedsmo var Akershus Social-Demokrat som kom ut på Lillestrøm fra 1913, men som skiftet navn til Akershus Arbeiderblad i 1922. Dette navnet ble beholdt til 1990 da den fikk navnet Akershus/Romerikes Blad, og i 1995 ble avistittelen Romerikes Blad. Avisa er den nest største lokalavisa i landet i 2011, den eies av mediekonsernet Amedia og er den største avisa i konsernet. Redaksjonen og trykkeriet er på Kjeller, og den har lokalkontor på Jessheim. I 2004 ble den kåret til Årets avis 2004.

Straks andre verdenskrig begynte, ble flere aviser stoppet av tyskerne, og bare Akershus og Akershus Arbeiderblad kom ut i Skedsmo. Avisene forpliktet seg til å ta inn såkalt pliktstoff fra Pressedirektoratets propagandaavdeling. Forordning fra Nasjonal arbeidsinnsats krevde én avis i kommunen, og 29. juni 1943 ble de to avisene slått sammen under navnet Nedre Romerike. Avisene fikk samme ledelse 1. juli. 29. mai 1945 kom Akershus og Akershus Arbeiderblad ut hver for seg. Den illegale avisa Romerikes frie avis kom ut mellom 17. mai og 30. november 1941.


Aviser i Skedsmo fra 1886 til 2020

Avistittel Politisk tilknytning Utgiversted Opprettet Avvikling
Akershus Venstre. Fra 1887 Høyre Lillestrøm 10. april 1886 23. desember 1966
Den første Akershusposten Venstre Lillestrøm Oktober 1890 November 1890
Valget Venstre Lillestrøm 16. mars 1894 Desember 1896
Akershus-Budstikken. Fortsettelse av Valget. Venstre Lillestrøm 4. januar 1896 1902
Den andre Akershusposten. Etterfølger av Akershus-Budstikken Venstre Lillestrøm 1902 1943
Viken Politisk uavhengig Lillestrøm 5. januar 1909 18. desember 1909
Speideren Politisk uavhengig Lillestrøm 1909 1909
Romerike Venstre og Arbeiderdemokratene, fra 1921 Bondepartiet Lillestrøm, senere Kløfta 14. juni 1913 1. januar 1965
Akershus Social-Demokrat. Fra 1922 Akershus Arbeiderblad Det norske arbeiderparti Lillestrøm 26. juni 1913 30. september 1922
Akershus Arbeiderblad. Fra 1990 Akershus/Romerikes Blad, fra 1995 Romerikes Blad Det norske arbeiderparti Lillestrøm. Fra 1974: Kjeller 3. oktober 1922 RB i 2011
Lillestrømposten Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti Lillestrøm September 1921 18. juli 1931
Romeriksposten Venstre. Nazistvennlig siste driftsåret Lillestrøm 1931 1942
Lillestrøm Blad Uavhengig radikal avis Lillestrøm 1934 1948
Strømmens Tidende Politisk uavhengig Strømmen 1934 1935
Strømmen Vell Politisk uavhengig Strømmen 1935 1938
Strømmen Blad Politisk uavhengig Strømmen 1938 1942
Allsport Politisk uavhengig Lillestrøm 1939 1940
Romerike frie avis Illegal avis Skedsmo/Romerike 17. mai 1941 30. november 1941
Nedre Romerike: Akershus og Akershus Arbeiderblad gitt ut sammen Politisk uavhengig Lillestrøm 1. juli 1943 29. mai 1945
Akershus Folkeblad (Lillestrøm) Venstre Lillestrøm 16. februar 1951 26. september 1963
Lillestrømlingen Politisk uavhengig Lillestrøm 1983 avviklet
Akershus/Romerikes Blad. Fra 1995 Romerikes Blad. Det norske arbeiderparti Kjeller 1990 1995
Romerikes Blad Det norske arbeiderparti Kjeller 1995
Lokalavisen Lørenskog - Rælingen - Skedsmo Politisk uavhengig Lørenskog 1998 avviklet
Romeriksen Konservativ Lillestrøm 1991 2002
Skedsmobladet Utgitt av Romerikes Blad. Gratis ukeavis Kjeller 7. oktober 2010 avviklet
Skedsmoposten. Endret navn til Romeriksposten. Partipolitisk uavhengig og gratis ukeavis Lillestrøm 2. september 2010 desember 2016
MittLillestrøm Nettavis utgitt av Romerikes Blad, og er tilgjengelig for deres abonnenter. Kjeller 25. september 2019
Vårt Strømmen Politisk uavhengig. Gratis nettavis. Strømmen 2. april 2020


Kilder og litteratur

  • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010.
  • Dahl, Hans Fredrik, Martin Eide, Rune Ottosen, Guri Hjeltnes, Idar Flo (alle red.): Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Oslo 2010.
  • Elvik, Frank Robert. Partiet som farget Akershus rødt. Akershus Arbeiderparti 1902-2002. Lillestrøm 2002.
  • Hals, Harald (1934): Lillestrøms historie. I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket
  • Hals, Harald (1934): Lillestrøms historie. II. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. Oslo 1950-52, s. 1348-1350. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi. 1 : Alfabetisk fortegnelse. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1973. Digital versjonNettbiblioteket
  • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi. 2 : Registerbind. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo. 1974. Digital versjonNettbiblioteket
  • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus., s. 42-62.
  • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.