Akershus Social-Demokrat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Første utgave av Akershus Social-Demokrat 26. juni 1913

Akershus Social-Demokrat kom med sitt første nummer 26. juni 1913. Undertittelen var Organ for Arbeiderpartiet på Romerike. De lokale arbeiderpartiene og flere fagforeninger på Nedre og Mellem Romerike gikk sammen om å gi ut en egen avis for arbeiderbevegelsen i distriktet. Etter press fra Lillestrøm Arbeiderparti ble det bestemt at avisa skulle ha Lillestrøm som utgiversted.

For å skaffe midler til å drive avisa dannet fagforeningene og partiene et aksjeselskap, og med grunnlag i en aksjekapital på kr 4000 begynte den å komme ut tre ganger i uka. Dette var den første partiavisa for Arbeiderpartiet på Romerike, og den hadde et opplag på 5000 eksemplarer. Asbjørn Dørumsgaard ble avisas første redaktør. I 1917 overtok Akershus Arbeiderparti eierskapet, og i 1922 skiftet den navn til Akershus Arbeiderblad, som en følge av et vedtak i Komintern om at "kommunistiske partier ikke kunne ha organ som minnet om deres sosialdemokratiske fortid".

Høyt opplagstall

Det høye opplagstallet skyldtes at arbeiderbevegelsen var blitt sterk på hele Romerike, og at de lokale partilagene oppfordret medlemmene til å støtte den nye avisa. Dessuten hadde venstresida behov for å ta til motmæle mot kritikken fra den konservative Akershus som i mange år hadde vært den dominerende lokalavisa i Skedsmo og de nærmeste kommunene. I tillegg hadde den nye avisa et mer moderne typografisk utstyr enn de andre Lillestrøm-avisene. Den trykte derfor flere bilder enn de andre, og teksten ble trykt med moderne skrifttyper og ikke gotiske bokstaver slik de andre avisene brukte. Dessuten var Asbjørn Dørumsgaard en bedre stilist enn redaktørkollegene i de borgerlige avisene.

Vanskelig økonomi

Siste utgave av Akershus Social-Demokrat lørdag 31. desember 1921.

Til tross for det store opplaget var det vanskelig å få avisa til å bære seg. Forretningsstanden ville ikke avertere i denne radikale avisa, og annonseinntektene ble derfor små. Driften kunne ikke dekkes av abonnementsinntektene, og fagforeningene og arbeiderpartilagene ble nødt til å tegne flere aksjer for at avisa fortsatt skulle komme ut.

Hyppige redaktørskifter

De første åra var turbulente som følge av strid om avisas politiske linje, og det var hyppige redaktørskifter. Mellom 1913 og 1922 hadde avisa sju redaktører. At redaktør Arvid Gilbert Hansen støttet bolsjevikenes overtakelse av makten i Russland, skapte frykt blant leserne, men fikk også støtte. Her er det grunn til å minne om at partiet gikk inn i Komintern = Tredje Internasjonale ): Den kommunistiske Internasjonale i 1919. De to fløyene i Arbeiderpartiet, dvs. de som fulgte henholdsvis Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti ved partisplittelsen i 1923, ville overta bladet. «Arbeiderpartifløyen» avgjorde striden ved å innta redaksjonslokalene, fjerne redaktøren og andre «ny-kommunister» i redaksjonen. Det var en hard strid, og siden Arbeiderpartiet fortsatt kalte seg kommunistisk - etter novemberlandsmøtet i 1923, da de brøt med Komintern, ble de som støttet Norges Kommunistiske Parti, og fortsatte sitt medlemskap i Komintern, noe foraktfullt kalt nykommunister.

Se Aviser i Skedsmo.

Kilder og litteratur

  • Dahl, Hans Fredrik, Martin Eide, Rune Ottosen, Guri Hjeltnes, Idar Flo (alle red.): Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Oslo 2010.
  • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt. Akershus Arbeiderparti 1902-2002. Lillestrøm 2002.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind II. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Høeg, Tom Arbo (red):Norske aviser 1863-1969. En bibliografi. 1. Alfabetisk fortegnelse. Oslo 1973.
  • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi. 2 : Registerbind. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo. 1974. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lindbæk, Odd m. fl. (red.): Byen på Måsan. Utgitt av Lillestrøm historielag og LillestrømFondet 2000.
  • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene. 1824-1970.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Lillestrøm 1997.
  • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.