Nedre Romerike (avis)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nedre Romerike var en sammenslutning av avisene Akershus og Akershus Arbeiderblad i perioden 2. juli 1943 til 29. mai 1945. Avisa var den eneste som kom ut i Lillestrøm under andre verdenskrig.

Som følge av stor papirmangel ønsket nazimyndighetene at færre aviser skulle komme ut, og i begynnelsen av 1942 ble derfor de to avisene beordret til å slutte seg sammen. Redaktørene lyktes likevel å sabotere en sammenslutning fram til 1. juli 1943. Papirrasjoneringen var en grunn til at de ga etter. De sikret samtidig at det ble gitt ut en avis som dekket store deler av Romerike.

Nasjonal Samling ville ha nazirepresentanter både i redaksjonen og bladstyret, men redaktørene nektet sammenslutningen dersom det kom NS-folk inn i avisa. De dristige kravene ble godtatt, særlig fordi forhandleren i Pressedirektoratet som hadde vært redaktør i en av avisene, gjorde en stor innsats for hindre at NS-folk ble representert i redaksjon og styre.

Nedre Romerike ble disponert av et aksjeselskap der eierne av avisene var likt representert, og Otto Monsen i Akershus Arbeiderblad og Oskar Gystad i Akershus var sideordnede redaktører. Avisa overtok de to bladenes abonnementsfortegnelser og annonsekontrakter.

Avisformatet var på fire sider med fem spalter på hver side, den kom ut med to nummer i uka og ble trykt i Akershus’ trykkeri. Akershus Arbeiderblads trykkeri gikk over til aksidens.

Se Aviser i Skedsmo.

Litteratur

  • Dahl, Hans Fredrik, Martin Eide, Rune Ottosen, Guri Hjeltnes, Idar Flo (alle red.): Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Oslo 2010.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind II. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1863-1969. En bibliografi. 1. Alfabetisk fortegnelse. Oslo 1973.
  • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene. 1824-1970.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Lillestrøm 1997.
  • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.