Akershus-Budstikken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Venstreavisen Akershus-Budstikken kom ut på Lillestrøm 4. januar i 1896, og den var en fortsettelse av avisa Valget. Den hadde den samme redaktøren, gårdbruker Emil Frøen fra Aker, men han redigerte avisa sammen med boktrykker Martin Ingebregtsen. Dette var det fjerde forsøket på å etablere en venstreavis i Lillestrøm.

Avisas undertittel var ”Nasjonalt, demokratiskt Blad for Bonde og Arbeider”, og den skulle ta opp ”arbejderspørsmål, landbrugsspørsmål (agronomiske og agrariske), poilitiske og sociale spørsmål”.[1] Redaktørene ønsket å dempe motsetninger som ofte oppsto mellom bonde og arbeider på Romerike. I senere utgaver viste han hva de hadde felles, men pekte også på saker som skapte splid mellom dem. Særlig gikk avisa ut mot høyere tollsatser og annet som kunne drive matprisene i været. Den understreket overfor bøndene og myndighetene at arbeidernes lave lønnsinntekt gikk vesentlig til arbeiderfamilienes grunnleggende behov, og derfor måtte matprisene være lave. Overfor arbeiderne uttrykte avisa at arbeiderne ikke måtte skylde på bøndene når matprisene gikk opp.

Offisielt stod Frøen som redaktør til februar 1898 da Ingebregtsen overtok redaktørjobben. Fra da av økte opplagstallet, og avisa gikk godt. Grunnen var at Ingebregtsen som tilhørte Venstres mest radikale fløy, kjempet aktivt for arbeidernes sak. Han uttrykte flere ganger i avisa og i taler i Lillestrøm Arbeidersamfund at sagbruksarbeiderne i årevis hadde blitt undertrykt av brukseierne. Han oppfordret derfor sagbruksarbeiderne i Lillestrøm til å slutte seg sammen i en organisasjon for å ivareta sine interesser.

Avisa ble innstilt i 1902, men Martin Ingebregtsen opprettet en ny avis, Den andre Akershusposten, med undertittelen ”Akershus-Budstikkens Eftf., Organ for Venstre i Akershus Amt”.

Se Aviser i Skedsmo.

Litteratur

Noter

  1. Akershus-Budstikken 4. januar 1896