Den andre Akershusposten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akershuspostens lokale i andre huset på venstre side. Fotografi fra 1905

Den andre Akershusposten ble etablert i 1905, og redaktør var Martin Ingebregtsen som tidligere hadde redigert Akershus-Budstikken. Avisa hadde undertittelen «Akershus-Budstikken’s Eftf., Organ for Venstre i Akershus Amt». Dette var en oppfølger av venstreavisene som hadde blitt forsøkt utgitt i Lillestrøm fra 1890: Den første Akershusposten, Valget og Akershus-Budstikken. Fram til 1920 kom den ut i Lillestrøm, og fra 1920 ble den redigert fra og utgitt i Kristiania.

Akershusposten spilte en vesentlig rolle den politiske debatten i Skedsmo og bygdene omkring, særlig i forbindelse med unionsoppløsningen. I den perioden avisa kom ut på Lillestrøm, siktet den seg inn mot arbeidere og bønder. Likevel ble den aldri en typisk lokalavis fordi den la stor vekt nasjonale og internasjonale spørsmål. Dessuten var mye av stoffet sakset fra internasjonale kilder.

Fra første stund slet avisa både med økonomien og opplagstallet, den hadde hele tiden i underkant av tusen abonnenter. Avisa kom ut to ganger i uka, og hadde sjelden mer enn fire sider.

Partiet Venstre hadde lenge hatt vanskeligheter med sin presse i Lillestrøm. Akershuspostens redaktør kom stadig på kant både med leserne, partiet og myndighetene, og i 1910 besluttet Lillestrøm herredsstyre at den ikke lenger skulle få trykke de kommunale annonsene og bekjentgjørelsene. Dermed mistet den en sikker inntekt samtidig som abonnenttallet sank. Selv om det var borgerlig flertall i kommunestyret, greide sosialistene å få flertall for avgjørelsen ved at to fra Venstre og to fra Høyre stemte for forslaget.

Avisredaksjonen flyttet fra Lillestrøm til Kristiania i 1920. Først da den ble flyttet til hovedstaden og fikk ny eier og redaktør, Venstres mangeårige generalsekretær Even Evenrud, økte opplaget. Den hadde da 12 sider, og kom vanligvis ut seks dager i uka. Evenrød moderniserte avisa, men likevel måtte den gå inn 16. april 1943.

Se Aviser i Skedsmo.

Litteratur

  • Dahl, Hans Fredrik, Martin Eide, Rune Ottosen, Guri Hjeltnes, Idar Flo (alle red.): Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Oslo 2010. I Flo, Idar (bindredaktør): Norske aviser fra A til Å. Bind 4.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Høeg, Tom Arbo (red.): Norske aviser 1863-1969. En bibliografi. 1. Alfabetisk fortegnelse. Oslo 1973.
  • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763-1969 : en bibliografi. 2 : Registerbind. Utg. Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo. 1974. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Monsen, Otto: «Romerikspressen gjennom tidene. 1824-1970.» I Årbok 1997. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Lillestrøm 1997.
  • Røed, Alf: Lillestrøm Typografiske Forening 50 år. 1913-1963.