Lillestrømposten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lillestrømposten ble opprettet i 1921 av Asbjørn Dørumsgard som var redaktør og utgiver. Avisa kom ut tre ganger i uka, den var et enmannsverk som var preget av redaktørens meninger og den ble trykt i Lillestrømpostens Trykkeri i Rælingen.

Dørumsgard tilhørte arbeiderbevegelsens venstre fløy, og ønsket å bli nominert på sikker plass på Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget i 1921. Han ble vraket, og det ble en stor personlig skuffelse. Nå gikk han over til den sosialdemokratiske sida i partiet. For å kunne gi uttrykk for sine sterke politiske meninger ga han like før valget ut den nye avisa. Den skiftet undertittelen flere ganger. I 1921 var undertittelen «Blad for arbeidere og småbønder på Romerike. Organ for Sosialdemokratiet», fra 1923 «Nyhets- og Avertissementsblad for Romeriksbygdene», fra 1925 «Socialdemokratisk arbeider- og småbrukerblad» og fra 1927 «Socialistisk arbeider- og småbrukerblad for Lillestrøm, Strømmen, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Rælingen, Enebakk, Enebakkneset, Sørum, Sørumsand, Frogner, Blaker, Aurskog m. fl. bygder». Lillestrømposten ble et organ for Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, men partiet anerkjente ikke avisa fordi den var i privat eie, og det var i strid med partistatuttene.

Lillestrømposten hadde sine lesere på Nedre Romerike. Særlig var det mange i Lillestrøm som stemte på Sosialdemokratene, og ved valget fikk partiet nærmere halvpartene så mange stemmer som det mer venstreorienterte Arbeiderpartiet. Foran bygningskommunevalgene i Lillestrøm i 1920-åra gikk redaktøren til sterke angrep både på personer og på Arbeiderpartiet, og ledelsen i Sosialdemokratene satte ned en komite som skulle «passe på» Lillestrømposten. En følge av de skarpe angrepene ble at kommunestyret bestemte at avisa ikke skulle få trykke de kommunale annonsene. Da han også kritiserte sine partifeller, ble han truet med eksklusjon fra partiet.

Etter partisamlingen i arbeiderbevegelsen i 1927 ble grunnlaget for avisa svakere, og den gikk inn i 1931. Forlagsretten ble solgt til Akershus Arbeiderblad. I det siste nummeret var overskriften i redaksjonsartikkelen: «Eventyret er slutt».

Se Aviser i Skedsmo.

Litteratur