Kjeller

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
bilde fra 1925. Denne kafeen lå på hjørnet av Storgata og Fetveien til langt opp i 1970-årene, og var for mange lillestrømlinger selve portalen inn til Kjellerområdet.
Foto: Carl Normann‏, Hamar.
En del av tettstedet Kjeller i 2008.
Foto: Stig Ervland

Kjeller er en tettbebyggelse i Lillestrøm kommuneRomerike, rett nord for Lillestrøm by. Bebyggelsen på Kjeller og Lillestrøm utgjør den østligste delen av tettstedet Oslo. Kjeller lå i Skedsmo kommune fram til 1. januar 2020, da storkommunen Lillestrøm ble etablert.

Her ligger Kjeller flyplass, den første flyplassen i Norge, Forsvarets logistikkorganisasjon, Oslomet - storbyuniversitetet, Universitetssenteret på Kjeller og Kjeller Teknologipark.

Tettstedet har navnet sitt fra Kjeller gård som er nevnt i skriftlige kilder fra 1325. Navnet kan enten bety bebyggelse eller høydedrag som heller. Se navneforklaringen her.

Innenfor området som tilhører Kjeller, lå opprinnelig gårdene Kjeller, Vestre Nitteberg, Østre Nitteberg, Vestre Holt, Østre Holt, Berg, Vestre Brøter og Ris. Gårdsnavna er naturnavn, og det kan fortelle at bosetningen går tilbake til jernalderen. På alle gårdene er tunene bevart. Mye dyrket jord fra disse gårdene er benyttet til den voksende nærings- og boligbebyggelsen.

En stor del av veinavna har tilknytning til gårdene og nedlagte husmannsplasser på stedet, men også til kjente personer som har hatt sitt virke i Skedsmo og til floraen i området.

Flyplass og luftforsvarsbase

Flyplassen ble åpnet i 1912, og ble en viktig base for Luftforsvaret. Luftforsvarets flytekniske skole ble lagt dit i 1946, men ble senere flyttet tl Kjevik. I 1955 ble Luftforsvarets Forsyningskommando (LFK) opprettet der. I 2001 ble LFK innlemmet i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), og flere av avdelingene holder til på Kjeller. Kjeller var det første stedet i Norge som ble koblet til internetts forløpet ARPANET da militærbasen ble tilknyttet tyve minutter før London kom online.

Høyteknologisenter og universitetsstudier

Teknologiparken er et stort forskningsmiljø som for det meste består av nasjonale høyteknologiselskaper og forskningsinstitutter. Det er totalt mer enn 3000 ansatte i de mange private og offentlige institusjonene som holder til der. I tillegg kommer Oslomet - storbyuniversitetet og Universitetssenteret på Kjeller.

På grunn av befolkningsveksten i Skedsmo i 2000-årene har det vært betydelig utbygging av boliger på Kjeller.

Virksomheter på Kjeller

  • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver forskning og utvikling for Forsvaret. Sammen med UNIK veileder FFI master- og Ph. D-kandidater.
  • Institutt for energiteknikk (IFE) er et uavhengig forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi med avdelinger på Kjeller og i Halden. UNIK samarbeider med IFE innenfor området solenergi under fagområdet Energi og miljøforskning og innen Lokal og regional energiplanlegging. Sammen med UNIK veileder IFE master- og Ph. D-kandidater.
  • Norsk institutt for luftforskning (NILU) er et uavhengig forskningsinstitutt. Arbeidsområdet ligger innenfor miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning. Sammen med UNIK veileder NILU master- og Ph. D-kandidater.
  • NORSAR er et uavhengig forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling relatert til seismologi og anvendt geofysikk.
  • Justervesenet er et direktorat for måleteknikk som er underlagt Nærings- og Handelsdepartementet. Direktoratet samarbeider med UNIK om utdanning av Ph.D-kandidater.
Høyskolen i Oslo og Akershus
Foto: Stig Ervland
  • Høgskolen i Oslo og Akershus: Høyskolen i Akershus ble opprettet i 1991, men ble slått sammen med Høyskolen i Oslo 1. august 2011 under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 12. januar 2018 ble HiOA omgjort til universitet med studiesteder på Kjeller, i Oslo og i Sandvika. Universitetet fikk navnet Oslomet - storbyuniversitetet. Universitet har i juni 2019 20 635 studenter.
  • Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) driver forskning innen teknologiske fag i samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller. Det gis undervisning og veiledning for master- og Ph.D.-studenter som er tatt opp ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.
  • Campus Kjeller AS fremmer samarbeid, nyskaping og næringsvirksomhet med utgangspunkt i Kjellermiljøets teknologiske kompetanse og samlede ressurser innen forskning og undervisning.

På Kjeller holder en del kunnskapsbedrifter til som Kongsberggruppen, Thales Norge, SINTEF, Nera, Applicia og Park Ar Systems. UNIK samarbeider med disse bedriftene.

Kilder og litteratur


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.