Justervesenet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Justervesenets bygg fra 1997.
Foto: Ukjent/Justervesenet

Justervesenet er en statlig etat med ansvar for nasjonale normaler for målenheter og kontroll av måleredskaper. De har sin hovedvirksomhet i Fetveien 99 på Kjeller, med rundt 100 ansatte. Navnet Justervesenet kommer fra justering i betydningen måleteknisk kontroll.

Lang historie

Justervesenet ble formelt etablert i 1875, men har sine røtter tilbake til Magnus Lagabøtes landslov av 1276. Her ble det fastlagt at samme vekt, lengdemål og målekar skulle benyttes over hele landet. Den som jukset med målet, skulle straffes. Dette er noe vi i dag anser som selvsagt, men behovet for å påse at målingene er korrekte er fortsatt til stede i fullt monn.

Mye av grunnlaget for en mer moderne form for kontroll av måleutstyr ble lagt mens Norge var i union med Danmark. Systemet er beskrevet i forordninger som vitenskapsmannen Ole Rømer utarbeidet og som Kristian V gjorde gjeldende for Danmark-Norge ved en forordning av 1683.

Norge fikk sin egen lov om mål og vekt i 1824, utarbeidet av professor Christopher Hansteen. 6. juli 1832 kom ”Reglement for Justeervæsenet”, knyttet til loven. Her ble det beskrevet en norsk infrastruktur for måleteknisk kontroll. Den besto av en overordnet ”Opsynskomission” og et justerkontor i Christiania. Dette framstilte og solgte måleredskaper og lodd samt utførte kalibrering av normaler. Dessuten var det lokale utsalg av måleredskaper i flere byer. Politiet hadde ansvar for å håndheve loven. Justervesenet selv betrakter 1832 som tidspunktet for sin etablering.

Internasjonal tilpasning

Ved en høytidelig seremoni i Paris i 1889 fikk Norge og en rekke andre land overlevert to grunnleggende enheter: Meterkonstanten og kilokonstanten. De to konstantene ble inntil nylig oppbevart i Norges Banks hvelv – de ble bevoktet på lik linje med kronjuvelene.

Meterkonstanten er i dag ikke lenger i aktiv bruk – nøyaktig lengdemåling gjøres nå med ulike laserinstrumenter.

Kilokonstanten er imidlertid like aktuell, for trass i omfattende forskning er det ikke funnet noen fullgod erstatning i form av naturkonstanter. I praksis betyr dette at alle veieinstrumenter i Norge blir kalibrert mot denne bestemte kiloenheten, som består av en legering av platina og irridium med meget høy egenvekt – ca. 21 kg/liter.

De internasjonale, metriske måleenhetene ble introdusert i lov av 1875. Loven oppgir blant annet omregningsfaktorer for de tallrike gamle måleenhetene (skjepper, fot, alen, pund…) til de nye enhetene, som gjorde livet enklere for både forbrukere og profesjonelle. Norge signerte Meterkonvensjonen i 1875.

Spesialkonstruert bygning

Justervesenets omfattende klimaanlegg.
Foto: Ukjent/Justervesenet

Justervesenets hovedkvarter flyttet fra Oslo sentrum til sitt nye bygg på Kjeller i 1997, spesialkonstruert for de krevende målingene som utføres i Nasjonalt laboratorium. Huset er designet for nøyaktig måleteknikk og er blant de mest avanserte bygninger i hele Europa. Det har en spesiell arkitektur, tegnet av sivilarkitekt Kristin Jarmund, med Statsbygg som byggherre. Bygget har mottatt Houens arkitekturpris i tillegg til Skedsmo kommunes pris for god arkitektur.

Justervesenets bygning har mer enn 30 individuelle laboratorier som er spesielt konstruert og utrustet for de nøyaktigste målinger innen sine områder. Nasjonalt måleteknisk laboratorium realiserer og vedlikeholder de nasjonale normalene for enheter i SI-systemet. Den nasjonale normalen for grunnenheten kilogram oppbevares hos Justervesenet og blir regelmessig sammenliknet med det internasjonale kilogrammet (prototypen), som oppbevares i det internasjonale instituttet Det internasjonale byrå for mål og vekt i Paris. Norge ved Justervesenet er også med på å vedlikeholde og sikre nøyaktigheten av verdens legale tid, universaltiden UTC, med flere atomur.

Bredt fagfelt

Justervesenet utfører tjenester innenfor et vidt fagfelt – her er noen eksempler:

  • Kalibrering innenfor områdene lengde, vekt, volum, temperatur, tid og annet.
  • Typeprøving
  • Typegodkjenning
  • Lovregulerte oppgaver
  • Regelverkutvikling

Videre arbeider man med utredninger, samfunnsøkonomiske analyser og måleteknisk bistand, foruten forskning og utvikling. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan innen en rekke områder.

Statlig tilknytning

Justervesenet er en etat som sorterer under Nærings- og fiskeridepartementet, og representerer Norge i internasjonale traktater som Meterkonvensjonen og International Organization of Legal Meteorogly. I tillegg til Hovedvirksomheten på Kjeller finnes fem distriktskontorer: Kjeller, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvert av disse har ansvar for måleteknisk kontroll i sitt distrikt.

Justervesenets ansvar og plikter er definert i lov om målenheter, måling og normaltid av 26. januar 2007.

Kilder

  • Justervesenets hjemmeside
  • Wikipedia