Kjellerhistorien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjellers aller første "flyvefelt" lå på det flate jordet rett ned for Kjeller gård.
Foto: Ukjent (1920).

Kjellerhistorien er et prosjekt på Lokalhistoriewiki, som skal dokumentere historien til området Kjeller og særlig Kjeller flyplass i tidligere Skedsmo kommune, nå Lillestrøm kommune.

Kjeller flyplass ble etablert i 1912, under ni år etter brødrene Wrights første flyging, og sju år etter unionsoppløsningen med Sverige. Stemningen var da fortsatt spent, noen mente derfor det talte for at plassen burde legges øst for hovedstaden. At det også var der det fantes store flater tilgjengelig avgjorde saken i Kjellers favør.

Plassens historie spenner over mange epoker gjennom krig og fred, og er i dag en av verdens eldste flyplasser som kontinuerlig har vært i bruk. Dens enestående æra både som militær, og senere sivil flyplass, er interessant i seg selv, men det er også viktig å knytte inn plassens betydning for den omfattende fremveksten av en serie militære og sivile virksomheter innen forskning og produksjon utenfor flyplassgjerdet.

Lillestrøm Historielag og Skedsmo Historielag ønsker å bidra til at fortellingen om dette eventyret kan få en samlet fremstilling, og samtidig belyse den betydningen som flyplassen har hatt for beboere og næringsliv i de tidligere kommunene Skedsmo og Lillestrøm. Vi må her ta som utgangspunkt at den første utgaven av Lillestrøm kommune (1908–1962) bare var fire år gammel da flyplassen ble opprettet.

Høsten 2020 ble det nedsatt en prosjektgruppe, Kjellerhistoriens arbeidsgruppe, for å arbeide med dette. Gruppen vil i samarbeid med interesserte foreninger og enkeltpersoner samle relevant stoff her på Lokalhistoriewiki – bundet sammen under en felles mal med nærværende side som nav. Artiklene vil bli lagt ut i tur og orden etter hvert som de er ferdig, dermed er vi uavhengig av trykketider og trykkekostnader.

Prosjektgruppens medlemmer er:

Fra Lillestrøm historielag: Jørn Sindre Amundsen, Vigdis Solheim (gruppesekretær)
Fra Skedsmo historielag: Steinar Bunæs (gruppeleder), Vidar Larsen, Frank Solli
Fra Kjellervenner: Roald Hansen, Frøydis Ulvin (assosiert deltaker)
Assosierte deltakere: Tom Halvorsen (Romerike historielag), Jan Teksum (kontaktperson mot Lillestrøm kommune), Nils Steinar Våge (holder kontakt med NLI)


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.