Kjellerhistoriens arbeidsgruppe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjeller 1916. Kjeller gård bak. Fotokilde Forsvaret.
Flyplassen med hangarer. Lenger bak Flyvebyen, Dompa-anlegget og Kjeller gård. Fotokilde Wehrmacht 1943.
Kjeller flyplass med GA-området nærmest. Foto Martin Bunæs 2020.

Kjellerhistoriens arbeidsgruppe ble i 2020 opprettet av foreningene Lillestrøm Historielag, Kjellervenner og Skedsmo Historielag. Gruppens formål er å samle og bearbeide en mest mulig samlet framstilling av hovedtrekkene i Kjellers utviklingshistorie.

Ramme

 • Tidsspenn fra opprettelsen i 1912 til i dag.
 • Både militær og sivil historie, innenfor og utenfor gjerdet.
 • Områder det bør legges særlig vekt på:
  • Andre verdenskrig
  • Knoppskyting etter krigen
  • Geografisk begrensning: Tidligere Skedsmo kommune

Arbeidsform

Som følge av Covid 19 restriksjoner er gruppeaktiviteter sterkt begrenset. Inntil videre arbeides det derfor ut fra følgende modell:

 • Det legges opp til en trinnvis bearbeidelse med løpende publisering på Kjellerhistorien
 • Med wiki som plattform kan stoffet lettere drøftes og videreformidles i andre kanaler. * Et innledende kapittel bør være laget innen 1. juli 2021.
 • Utleggingen skjer fortløpende. Endelig ferdigstillelse besluttes ikke nå. Bistand fra en profesjonell historiker vurderes.

Noen momenter

 • Hvilken betydning hadde det for lokalbefolkningen å ha Kjeller flyplass som nabo?
 • Hvilke konsekvenser hadde det for folk bosatt i nærområdene?
 • Fakta, minner, historier, episoder og anekdoter.
 • Hovedfokus på sivile forhold, men omtale av militære anliggender tas med for å belyse sivilhistorien.

Gruppens medlemmer

Vigdis Solheim Lillestrøm Historielag, gruppesekretær
Jørn Amundsen Lillestrøm Historielag
Frøydis Ulvin Kjellervenner
Roald Hansen Kjellervenner
Vidar Larsen Skedsmo Historielag
Frank Solli Skedsmo Historielag
Steinar Bunæs Skedsmo Historielag, gruppeleder
Tom O. Halvorsen Romerike Historielag, assosiert

Antall artikler, fotografier og illustrasjoner

Dato Artikler Fotografier og illustrasjoner
4. mai 2021 100 347
15. juli 2021 112 423Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.