Kjeller flyplass

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjeller flyplass 1913: aeroplanet Ganger Rolf
Johannes Nielsen (til venstre) og K. S. Hansen var de første flybyggerne og flymekanikerne i landet. De var ansatt på flyfabrikken på Kjeller. Tegning av Øivind Sørensen i Aftenposten i 1912.

Kjeller flyplass ble åpnet i 1912 og er Norges eldste flyplass. Den er også en av verdens eldste flyplasser som fortsatt er i drift.

Flyplassen ble lagt på eiendommen til Kjeller gårdKjeller i Lillestrøm kommune, rett nord for Lillestrøm og fikk først navnet Lillestrømmen Flyveplads.

Ved åpningen hadde den ingen egentlig rullebane, bare et gressbevokst "flyvefelt". Ved dette ble det oppført et lite verksted og et skur for flyene. Flyvefeltets lengde var 100 meter, mens dagens rullebane (2020) er 1600 meter lang.

En årstallsliste viser en omfattende virksomhet ved flyplassen.


Armeens flyveplads 1912 Lillestrømmen.
Armeens flyveplads Kort til Paris 1912.

]]

Etablering av flyplassen

Utdypende artikkel: Kjeller flyplass etableres

Kjeller flyplass fram til 1939

Utdypende artikkel: Kjeller flyplass fram til 1939

Første flyvning 1912

14. september 1912 kom det første flyet pakket i kasser med hesteskyss til Kjeller. Flyet var innkjøpt fra Frankrike og var av typen Maurice Farman Langhorn, og i løpet av en uke ble det montert av flymekanikerne Johannes Nielsen og K. S. Hansen. 21. september 1912 foretok rittmester Henrik Thaulow og premierløytnant Fredrik Chr. Sejersted hver sin flytur på henholdsvis 12 og 10 minutter. Den første flyvningen til/fra Kjeller ble foretatt av flypioneren Einar Sem-Jacobsen 25. september 1912 med den samme flytypen som kom den 14. september. Den ble kalt Ganger Rolf. Norges første fatale flyulykke skjedde ved Kjeller 1. mai 1917.

Postkort fra den første flyturen

Postkortet på vedlagte bilde er sendt fra Kristiania til Paris 5. oktober 1912, bare 14 dager etter den første flygingen på Kjeller. Kortet viser nettopp en Maurice Farman Langhorn, og alt tyder derfor på at kortet tilhører den første postkortserien som er utgitt om Kjeller flyplass. Kortet har denne påskrift: Fra Armeens flyveplads ved Lillestrømmen. Postkortet stammer fra Per B. Evensens samlinger.

Bygging av fly kom i gang i 1913

Flyturene i 1912 var forløperen til Hærens Flyvevæsen, som i 1914 ble opprettet med base på Kjeller. I 1913 kom en i gang med vedlikehold og bygging av fly. Avisen Tidens Tegn besøkte Kjeller 29. april 1913 sammen med andre innbudte, og neste dag kunne avisen by sine lesere på en tegning fra den første «flyfabrikken».

Flyskole i 1914

1. september 1914 ble Hærens Flyveskole formelt opprettet ved flyplassen, og det var polarforskeren Roald Amundsen som fikk utstedt det første flysertifikatet 11. september 1914. Einar Sem-Jacobsen var flyskolens første instruktør. I 1916 ble 17 elever uteksaminert ved den ettårige militære flyskolen. Elevene fikk utstedt internasjonalt flysertifikat.

Flyplassen under første verdenskrig

Under første verdenskrig ble flyplassen utvidet som et ledd i styrkingen av Norges forsvar. I 1916 etablerte Hærens Flyvemaskinfabrik seg her. I tillegg ble det bygd kaserne, depot, messer og andre bygninger.

Kjeller flyplass under andre verdenskrig

Hangarene som ble kalt Hundremeterne. Fetveien i bakgrunnen.
Foto: Ukjent/MiA
Bakkergården i Lillestrøm etter bombingen 29. april 1944

Bombeangrepene i 1940, 1943 og 1944

Bjørn Lundby er født i 1924 og ble innrullert i Skedsmo Milorg våren 1943. Som eneste gjenlevende fra Skedsmo Milorg deltok han 23.05.2018 ved oppsettingen av minnetavle ved ruinene av Milorghytta i Skarudskogen i Skedsmomarka.
Foto: Steinar Bunæs/Skedsmo Historielag

Under andre verdenskrig ble Kjeller flyplass utsatt for bombardement tre ganger – av tre forskjellige nasjoners flystyrker:

Etter angrepet 9. april 1940 startet tyskerne umiddelbart arbeidene med utvidelse og reparasjon av flyplassen for sin egen bruk. Etter hvert satte de Kjeller i stand som hovedverksted for Luftflotte 5’s operasjoner i Norge og Finland. Det ble blant annet utført reparasjoner på jagerfly av typen Focke Wulff 190 og Messerschmitt 109. I tillegg fikk BMW og Daimler Benz rigget til verksteder for sine flymotorer her, noe som bidro til at det ved flyplassen kunne utføres en lang rekke varierte reparasjoner.

Forut for bombeangrepene i 1943 og 1944 var dette fanget opp av Milorg. Etterretningssjef Reidar Myhre i Milorgs distrikt 13 og våpensjef Odd Øyen sendte løpende informasjon til britisk etterretning om flyfabrikken på Kjeller både via egen radiosender og via kurér til Sverige. Ut fra disse opplysningene vurderte dermed de allierte Kjellers betydning til å være en alvorlig trussel for den videre krigføring. Dette førte til at de iverksatte to bombeangrep mot flyplassen med bare fem måneders mellomrom, høsten 1943 og våren 1944.

Reparasjoner og flytting

Etter angrepet i 1944 var både plassens verksteder og generelle infrastruktur betydelig svekket. Det måtte settes i gang store reparasjonsarbeider, men ikke alt lot seg reparere godt nok og hurtig nok. Deler av virksomheten ble derfor flyttet til steder som lå på helt andre steder, eksempelvis Sandefjord, Oslo og Alnabru. Samtidig ser vi eksempler på at det i 1943 og 1944 settes i gang helt andre virksomheter - aktiviteter som tyskerne gjør store anstrengelser for å holde skjult for allmennheten. her er noen eksempler nevnes:

  • Kjeller Flyplass skulle få luftvarslingssentral for sine besettelser i Finland, Norge og Danmark.
  • Kommunikasjonssystem med omfattende antenneanlegg i periferien rundt flyplassen.
  • Et omfattende sykehuskompleks som med stor sannsynlighet inneholdt en rekke andre funksjoner enn sanitet.
  • Eksperimentering og utvikling av gift- og våpensystemer i Dompaområdet.

Minnesmerker

Kjeller flyplass har en lang historie å se tilbake på. Det er satt opp flere minnesteiner og minnetavler, her er noen av dem.

Flyutdanning

Fra 1950 foregikk grunnutdanningen for flyvere på Kjeller før elevene forsatte utdanningen i USA. I 1959 ble Nedre Romerike Flyklubb opprettet, og i 1964 fikk den tillatelse til å drive sivil skoleflyging fra flyplassen. Klubben het tidligere Kjeller Flyklubb, og den var opprettet før krigen.

Lufthansa benyttet tremotors Junkers 52 som standardfly i sin Londonrute fra Kjeller.
Et F16 kommer inn for landing over Storgata. Kilde: Romerikes Blad 2015.
Kjeller flyplass sett fra Vestre Nitteberg. Foto 2021 Steinar Bunæs.

Militær og sivil aktivitet

Flyplassen eies og drives av Luftforsvaret. Forsvarets logistikkavdeling (FLO) holder til på Kjeller med sine verksteder og tilhørende militær lufttrafikk. Omkring 900 mennesker har sin arbeidsplass her.

Flyplassen har også en sivil del med den største småflybasen i Norge på nærmere 100 fly. Ved flyplassen finnes også landets største samling av flyvedyktige veteranfly. Blant klubbene som bruker flyplassen, er Oslo Flyveklubb og Nedre Romerike Flyklubb. Organisasjoner som holder til her, er Kjeller flyhistoriske forening og Experimental Aircraft Association, Chapter 573 Norway.

Plassen har i alle år hatt mye sivilflyging. Allerede i 1920 kom det i gang faste postruter. Året før Fornebu ble åpnet - sommeren 1938 - var Kjeller Oslos hovedflyplass bl.a. med landbasert rute til London via København og Hamburg. Se mer under Kjeller Flyplass som sivil lufthavn.

Av kommersiell virksomhet kan nevnes flyverkstedet Aeromech, avionikkforhandler og serviceinstansen Hovet & Co og helikopterselskapet Helikopterdrift med seks stasjonerte helikoptre.

Flystevner arrangeres jevnlig - som regel hvert år i juni. Her er en fotoserie fra 11. juni 2016 da det var en ekstra markering ved Kjeller Flyfabrikks hundreårsjubileum 1916-2016.

Se også

Litteratur og kilder

  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. Bind II. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kjeller flyplass 75 år 1912-1987. Utgitt av en redaksjonskomité. Kjeller 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kvaal, M. T.: Kjeller flygeplass 1912-1952. En kort beretning om vår flygnings første tid. Lillestrøm 1952. 16 s. Ill.
  • Sigbjørn Modalsli: Fra flyvningens vugge til teknologisk senter – Kjeller flyplass gjennom 100 år.
  • Kjeller flyplass. Informasjonshefte utarbeidet av Den kulturelle skolesekken i Skedsmo. Se også Den kulturelle skolesekken

Eksterne lenker


Koordinater: 59.97049° N 11.0398004° ØKjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.