Østre Nitteberg (Lillestrøm gnr. 33)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Østre Nitteberg (Skedsmo)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Østre Nitteberg
Nitteberg. Alle samlet på tunet under slåtten..jpg
Først nevnt: 1395
Sted: Kjeller
Fylke: Akershus
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 33
Type: Matrikkelgard

Østre Nitteberg (gårdsnummer 33) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Førsteleddet Nitja er det norrøne navnet på Nitelva som renner like nedenfor gården. Navnet har usikker betydning. Berg viser til høyden hvor gårdstunet ligger. I Biskop Eysteins jordebok fra 1390-tallet ble det skrevet Nidbergh og i Diplomatarium Norvegicum i 1395 Nidbergh. På 1500-tallet kom skrivemåten Nødberge og Nøtteberig inn og i 1666 Nitteberg.

Fra gårdshistorien

I matrikkelen 1666 er bruket oppført som fullgård. Gården hadde ikke skog . I matrikkelforarbeidet i 1723 klages det over at store deler av eiendommen er oversvømmet av elvevannet om våren og ved store nedbørmengder. Dette året var utsæden 1 ¼ tønne blandkorn, 12 tønner havre og det ble høstet 36 lass høy. Besetningen var tre hester, 12 storfe og åtte sauer.

Ved kongelig reskript i 1791 ble gården sjefsgård for kompanisjefen for Skedsmoske dragonkompani. Det samme ble gårdene Tomt, Ris og Lahaug.

På 1600-tallet foregikk det flere bruk- og eierskifter. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 435-433.

En urtehage omtales i 1840. I 1855 ble det anlagt hage med epletrær, kastanjer og popler.

I 1932 hadde gården 250 mål innmark og 300 mål beite.

Se også Vestre Nitteberg.

Husmannsplasser

  • Hushagen er nevnt i et kongelig reskript i 1791 og i en besiktigelse i 1792.
  • Lille Nitteberg ble ryddet 1802 av general Blücher. En husmenn med og to uten jord er oppført på plassen i folketellinga 1865.
  • Lillenæbben kalles også Glabak i 1875. Bare navnet Glabak benyttes i 1875.

Kilder og litteratur


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.