Østre Holt (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østre Holt
Sted: Kjeller
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 35
Type: Matrikkelgard

Østre Holt (gårdsnummer 35) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Navnet kommer av norrønt holt, n. som betyr liten skog eller lund. Det var trolig i bruk i jernalderen og vikingtida. Utbredelsen av denne navnetypen er størst på Østlandet.

Fra gårdshistorien

Holt er første gang nevnt i Diplomatarium Norvegicum i 1361.

I lensregnskapet fra 1577 er det ført opp to Holt-gårder, dvs. at gården har blitt delt før dette tidspunktet. Gårdene fikk navnet Østre og Vestre Holt. I skattemanntallet 1588 er Holt oppført som krongods, klostergods og stiftsgods. Brukene ble oppført som fullgård og halvgård i 1592, i 1629 er begge fullgårder.

Matrikkelen 1666 oppgir utsæden til 3/4 tønne blandkorn, sju tønner havre og en setting hummelkorn. Besetningen var tre hester, sju kyr, to ungfe og seks sauer.

Fra 1600-tallet foregikk det flere bruk- og eierskifter. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: «Skedsmo. Bygdens historie». Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 444-450.

Lensmann Ole Oppen kjøpte gården i 1838, og slo den sammen med en gårdpart av Østre Holt i 1840. Folketellingen 1865 viser at Oppen eide Holt. Utsæden var 1 tønne hvete, 1 tønne rug, 1 tønne bygg, 9 tønner havre, ½ tønne erter og 6 tønner poteter. Besetningen var 4 hester, 9 storfe, 3 sauer og 1 svin.

Ifølge Norske gardsbruk 1941 var Holt delt i Østre og Vestre Holt. Østre Holts areal var 90 mål innmark og 60 mål skog, og besetningen var 2 hester, 11 storfe,1 småfe og 10 fjørfe.

Holtbakken er oppført som en gårdpart av Østre Holt i manntallet 1701. I tiendemanntallet 1744 har bruket navnet Søndre Holt og er oppført som soldatgård. Gården er oppført i matrikkelen 1838. Bruket kalles også Bakken, og det hadde bruksnummer 1. Senere ble det slått sammen med hovedbruket. I 1939 var arealet 96 mål innmark og 80 mål produktiv skog, og besetningen var to hester, 10 storfe, fem småfe og 20 høns.

Husmannsplasser

Holt østre er oppført med samme navn som gårdsnavnet. I folketellinga 1865 hadde plassen to husstander, en med litt jord og en uten jord.

Kilder og litteratur