Romerikes frie avis

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Første side av Romerikes frie avis 27. november 1941.

Romerikes frie avis var en illegal avis som kom ut med i underkant av 20 nummer mellom 17. mai og 30. november 1941. Den ble utgitt av fotograf og løytnant Bernt Bryde og ungguttene Per og Stig Schultz-Haut, alle fra Lillestrøm, men trolig sto flere bak. Avisa var en typisk radioavis, dvs. en avis som formidlet nyheter fra BBC, men den hadde også med lokale nyheter.

Avisa inneholdt referater fra krigssituasjonen i andre land. Dessuten offentliggjorde den interne NS-dokumenter, blant annet om jødene, og den omtalte nærmere enkelte NS-folk. Videre kom den med paroler og oppfordringer til folk om å vise en fast holdning overfor tyskerne og Nasjonal Samling. I november oppfordret avisa til kinostreik ved Lillestrøm kommunale kino, og den kan en lese om her.

Etter at radioapparatene var inndratt i september, oppfordret Romerikes frie avis folk til å være svært kritisk til innholdet i de avisene som ble gitt ut legalt. Det gjaldt også lokalavisene som kom ut i Lillestrøm, Nedre Romerike og den nazivennlige Romeriksposten. Dette understreket avisa på denne måten 30. september 1941: «Husk at det er borgerkrig i Norge i dag, skapt av det parti som vilde opheve alle partier og kaller sig nasjonal samling. Husk du som ikke har hatt sjelsstyrke nok til å si op avisen at alt som står i avisen er løgn (…) N.S. skyr intet middel for å få en løgn stor nok. Hele bevegelsen N.S er basert på løgn. Det er viktig i denne tida når du ikke har radio at du ikke lar den nazistiske propaganda få virke på dig. Tro ikke på noe muntlig eller skriftlig med mindre det kommer fra den riktige siden.» [1]

Til å produsere avisa hadde Bryde og medhjelperne hans en skrivemaskin og en stensilmaskin. En kjenner ikke til hvor den ble trykt i Skedsmo. At den ble distribuert ved hjelp av kurerer, er nevnt i minnesamlinger.

Nasjonal Samling ble kjent med avisa og gjorde Statspolitiet oppmerksom på den. Etterforskning ble satt i gang, og for å unngå å bli oppdaget bestemte utgiverne seg for å innstille virksomheten.

Andre og siste side av Romerikes frie avis 27. november 1941

Referanser

  1. Sitert etter Hals II s. 224.

Kilder og litteratur