Kjeldearkivssamtale:En kjøretøyhistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjeldearkiv

--Ronny Hansen 15. des 2009 kl. 11:11 (CET)Artig artikkel som passer godt inn i kjeldearkivet! Men etter min mening bør det framgå klarere at hovedelementet i artikkelen er nettopp "kjelda" - registreringsseddelen fra bilkontoret ved Telemark politimesterembede. Det er ikke (primært) en artikkel om denne spesielle motorsykkelens historie (det ville vel i tilfelle hatt nokså begrenset lokalhistorisk relevans?), og heller ikke om motorkjøretøyer i Eidanger og i Gjerpen i 1930-, -40- og -50-åra. Derfor vil jeg foreslå at artikkelen får en annen tittel, f.eks. "Registreringsseddel for motorsykkel 1936" eller liknende (hvis det er det dokumentet kalles?). Og det bør framgå umiddelbart av innledningen hva det dreier seg om. F.eks. noe sånt som "Registreringsseddel for motorsykkel, utstedt ved politimesterembetet i Telemark 17. juli 1936. Seddelen har ajourførte opplysninger om ... og ... fram til 1955 (?)"

Hovedpoenget med den kommenterende artikkelteksten blir å belyse registreringsseddelen som kilde, og derved hjelpe andre interesserte til å finne tilsvarende kilder fra sine distrikter. Kanskje det viktigste blir en presis angivelse av hvor originalen befinner seg. Avsnittet om "Statens arkiver" gjør meg litt forvirret i så måte. Er seddelen en gjenpart innsendt til departementet ("Toll- og avggiftsdep." må vel i tilfelle være Finans- og tolldepartementet?)? Befinner arkivet seg i så fall nå i Riksarkivet? I Vegdirektoratat? Eller er den gjengitte seddelen identisk med originalen fra politimesterarkivets bilkontor, og hvor har i så fall dette arkivet havnet? Statsarkivet på Kongsberg?

Det som gjelder kjøretøyets historie etter det tidspunktet denne kilden forteller om, må for all del bli stående i artikkelen. Det bidrar til å sette hovedsaken - kilden 1936-1955(1958?) - inn i en større sammenheng.

Et par detaljer til tolkingen av kilden: De 1500 kronene fra 1936 oppfatter jeg ikke som registreringsavgift, men som sykkelens verdi på det tidspunktet (sikkert identisk med kjøpesummen). Du kan godt skrive mer bestemt "forsikringsselskapet Sigyn" og ikke bare "forsikringsbransje".--Hans P. Hosar 15. des 2009 kl. 09:41 (CET)

Har forandret etter din tolking av 1500 kroner. Har forandret til Sigyn. (Var ikke helt sikker selv).
Pr.i dag er arkivsituasjonen ganske uryddig, som beskriver situasjonen idag.(synes det kan stå som dokument på dagens situasjon) Hvis det skal utredes hvordan arkivsystemet er bygd opp må det bli en egen artikkel, som ikke blir lett å skrive.
Er helt enig i at dette ikke dreier seg om en bestemt motorsykkel. Det viktigste er historien i forhold til eiere geografi myndigheter,hvordan det var å eie et kjøretøy og tidsaspektet. Jeg synes derfor titelen var ganske dekkende.
Kategoriseringen burde etter min mening ikke være Motorsykkel, men mer generelt Kjøretøyhistorie, Kjøretøyer i Norge, Kjøretøy og myndighetene eller lignende.--Ronny Hansen 15. des 2009 kl. 11:09 (CET)
Det er ikke nødvendig med noen lang utredning om arkivforholdene. Det viktigste er hvilket arkiv du har hentet din kopi fra, slik at vi kan få et tips om hvor vi skal leite om vi er ute etter slike ting. Jeg håper Sigyn er riktig lest da. Jeg veit bare at det var navn på ett av de store forsikringsselskapene på den tida, og da er det vel iallfall overveiende sannsynlig at det er dette det er snakk om. Om kategoriseringen: Det er vel ingenting i veien for å legge til kategorien «kjøretøy», som finnes allerede, ved siden av «motorsykkel».--Hans P. Hosar 15. des 2009 kl. 11:36 (CET)

Jeg skal gå gjennom mitt eget arkiv for sykkelen. Problemet er at jeg fikk hjelp telefonisk og via mailer fra fam. Johnsen og hans svoger som var politimann i Skien. Udokumenterbare innformasjoner og familieforhold jeg ikke mener hører hjemme her. Har også utskrift fra flere arkiver som jeg er usikker på har relevans her som inneholder privat innformasjon. Måtte også skaffe skiftedokumenter da siste registrerte eier døde på 1970 tallet. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvor dokumentet er arkivert. Mye tyder på at det ligger på Skien trafikkstasjon eller kanskje på Kongsberg. Adressen som sendte meg dokumentet hadde en fellesadresse for statens trafikkstasjoner Telemark. Jeg fikk tlf.nr. til Skien. Hvor arkivet er eller arkivets navn kan jeg arlig talt ikke si med sikkerhet og vil ikke døpe arkivet etter eget forgodtbefinnende. Ang. kategorisering som du nevner er det greit. Jeg har fått beskjed at jeg ikke kan kategorisere selv.--Ronny Hansen 15. des 2009 kl. 12:22 (CET)

Hvorfor skal du ikke kunne kategorisere selv? Alle brukere kan/bør kategorisere sine og for den saks skyld andres artikler. Så kan vi diskutere hva som er hensiktsmessig kategorisering i de enkelte tilfeller. Og spørre hverandre og jamføre med andre artikler med samme emne. Å innføre nye kategorier må naturlig nok gjøres med ekstra omtanke. Til tross for at jeg er beæret med tittel som både administrator og veileder, innrømmer jeg glatt at jeg synes dette med kategorisering er noe av det vanskeligste på wikien, og ut over det helt enkle overlater jeg helst dette til mer garva wikianere.--Hans P. Hosar 15. des 2009 kl. 12:36 (CET)

Da stoler jeg på deg. Har stor forståelse for kategoriseringsdebattene. Det kan jo forandres hvis noe blir ufordelaktig. Det er det som er det fine med wikien.--Ronny Hansen 15. des 2009 kl. 12:46 (CET)

Kategori

Kategori:Bilisme ønskes tilføyet. Takk. Andreas N. 19. aug. 2018 kl. 04:22 (CEST)