Kjeldearkiv:En kjøretøyhistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.
Delebok.

Historien starter i Eidanger i Telemark 17. juli 1936. Trygve Sollie, som var snekker, registrerer sin motorsykkel av tysk fabrikat. Pris ved 1. gangs registrering er kr.1500.- som var ganske mye penger i 1936. Fra papirene fra Telemark politimesterembede, bilkontoret, ser det ut til at forsikringsselskapet Sigyn stiller garanti for kr.30000.-. Dette kan vel tolkes som det vi idag kaller ansvarsforsikring. Garantirubrikken en merket med et kors som vel symboliserer at forsikringen gjelder ved dødsfall forårsaket ved bruk av kjøretøyet.

Skien trafikkstasjon
Arkiv for kjøretøy TWN.

Blant masse opplysninger av teknisk art kan vi lese at kjøretøyet er satt ut av bruk 1.februar 1937, men ikke solgt. Kjøretøyet ble solgt til Ole Vassbø (Heni) 30.april 1937 og registrert 4.mai 1937.

Kj motatt 25.juni 1940

står det på arkivseddelen som tolkes slik at kjennemerket er levert Skien politidistrikt.

Krigen kommer til Norge og det kommer ikke nye opplysninger før det opplyses at luksusskatt er registrert 1945. Den 19. juni 1946 står det at kjennetegn er sendt i posten og 27.juni samme år at vognkort er returnert. Det er fylt ut at luksusskatt er betalt fram til 1956. Den 20. august 1957 selger Ole Vassbø kjøretøyet til John Johnsen Mæla på Gjerpen. Kjøretøyet hadde opr. reg.nr. H-1367. Den 10. mai 1958 blir kjøretøyet omregistrert til H-2155. Her slutter opplysningene fra Telemark politimesterkontor bilkontoret.

Alle detaljer kan leses i bildet Skien trafikkstasjon Arkiv for kjøretøy TWN.
Dokumentet ble sendt meg fra Telemark trafikkstasjon avd. Skien.

Udokumentert reise

Kjøretøyet avskiltes en gang på 1960-tallet. Den er i familien Johnsens eie til ut på begynnelsen av 1980 årene. Så begynner kjøretøyet og omsettes som en gjenstand og dette blir ikke registrert av myndighetene. Det betyr at senere eiere ikke har sendt salgsmelding om skifte av eier for kjøretøy, til det vi før kalte bilsakskyndige.

Udokumentert reise for kjøretøyet er omtrent som følger. Skraphandler i Skien, Politiansatt i Trondheim, så til Halden og til slutt til Frogn 27. mai 2007, levert demontert til minste detalj i pappesker.

Litt om kjøretøyet må vi ta med

Magasinomtale av TWN 1937.

En slik sykkel var i 1937 i Tyskland priset til ca. 600 Riksmark. Navnet Triumph er opprinnelig engelsk, og de tyske syklene var forskjellige fra de engelske. Varemerket ble brukt på lisens fra Triumph i England. Hvis syklene skulle eksporteres ut av Tyskland måtte de merkes med TWN som står for Triumphwerke Nurenberg.

Deler osv. til en slik sykkel var et stort problem etter 2. verdenskrig. Dette er grunnen til at dette merket er relativt sjeldent i Skandinavia og spesielt i Norge.

Lysten til å eie et kjøretøy og den nytten det medførte, var stor i Norge rett etter krigen. Eierne mekket så godt det lot seg gjøre og brukte det man "kunne finne" for å holde kjøretøyet igang.

Statens arkiver

Toll- og avgiftsdepartementets og Trafikkstasjonenes arkiver er som arkiver flest. Gjennom årene er det benyttet flere måter å arkivere på. Opplysningene er spredt i flere arkiver, og det er i tilegg lokale arkiver og sentrale arkiver. Arkivmetodene ser ut til å ikke være konsekvente i forhold til geografiske og tidsmessige forhold. Som opplyst over om reg.nr.H-1367. Dette reg.nr.ble gitt til en folkevogn som nå er meldt hugget. Neste reg. nr.H-2155 er gitt til en annen tyskprodusert motorsykkel og er i bruk idag år 2009.

Den 28.september 2009 ble Kjøretøyet teknisk godkjent på Jessheim trafikkstasjon som veterankjøretøy. Vognkort og kjennetegn ble utstedt den 19. oktober samme år. Reg.nr. er idag H-1368.

Til venstre nesten ferdig restaurert 2008.Til høyre ferdig restauret 2009.
Foto Ronny Hansen.
Foto Ronny Hansen.