Frogn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Frogn»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Frogn kommune
0215 Frogn komm.png
Basisdata
Kommunenummer 3214
Fylke Akershus
Kommunesenter Drøbak
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Sammenslåing(er) 1962: Slått sammen med Drøbak
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Frogn kommune er en av Follokommunene i Akershus fylke. Den grenser til Nesodden, Ås og Vestby. Administrasjonssenteret er Drøbak, som inntil 1962 var en egen bykommune.

Kommunenavnet kommer fra gården Frogn. Den norrøne formen var Fraun, trolig opprinnelig Frauðn av frauð, som betyr 'gjødsel', i overført betyging 'grøderik jord', og henspiller på den fruktbare jorda i området.

Kommunen er blant annet kjent som stedet hvor kanonene på Oscarsborg festning senket det tyske skipet «Blücher» den 9. april 1940. I senere år har Drøbak også blitt kjent for noe langt fredeligere, nemlig Julehuset i Drøbak med julenissens postkontor.

Historie og kulturminner

Festningsverket Seiersten skanse ligger på gården Seierstens grunn i Drøbak.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Bosetninga i området har en lang historie, ettersom det er funnet bygdeborger, gravhauger, steinøkser og skålgropfelter. Ved Skjellerud er det funnet flere skålgroper og en skipsristning. Gården Frogn, lenge også kalt Froen, var kongsgård i sagatiden, og er en av flere gårder i kommunen som har navn som tyder på at de ble rydda svært tidlig.

Drøbak ble ladested på 1700-tallet, underlagt Christiania. Den 20. august 1842 fikk stedet kjøpstadsrettigheter. Ved innlemmelsen i Frogn i 1962 mista Drøbak bystatusen, men kommunestyret vedtok i 2006 bystatus etter dagens regelverk.

Frogn kirke fra 1859 brant ned til grunnen i 1994. Drøbak kirke er ei korskirke i tre bygget i 1776, som ble restaurert i 1926 og 1973. I Drøbak ligger en rekke godt bevarte trehus, blant annet Drøbak Hospitals aldershjem fra 1793. På Seiersten ligger Follo museum, et friluftsmuseum med blant annet gårdstun og skysstasjon fra 1700-tallet, samt Seiersten skanse og kystkultursti.

Kaholmene i Drøbaksundet ble først befesta på 1600-tallet, men først i 1848 ble festningen Oscarsborg anlagt. Som nevnt spilte festningen en sentral rolle under angrepet på Norge 1940. At festningens kanoner og torpedobatterier klarte å senke av «Blücher» førte til at kongefamilien, regjeringa og Stortinget kunne evakuere og lede kampen. Den militære aktiviteten på Oscarsborg er nedlagt, og festningen har siden 2004 vært åpen for publikum.

Haakon Falck Myckland ga i 1967 ut gårdshistoria Bygdebok for Frogn. I 1996 kom så det første av fem bind i Frogn bygdebokverk av Rolf Sørensen med flere.

Bosetning

Omkring 85 % av befolkninga bor i tettstedet Drøbak. Rundt 10  bor i Skogbygda, som er den nordlige halvdelen av kommunen, mens de resterende bor spredt i den sørlige delen.

Både langs Oslofjorden med dens arm Hallangspollen og Bunnefjorden ligger mange fritidsboliger, hvilket fører til en kraftig vekst i det faktiske folketallet på sammeren.

Næringsliv

Frogn har tradisjonelt vært en jordbrukskommune, men i dag er bare omkring 2 % av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringene. 88 % av jordbruksarealet brukes til korndyrking; ellers er det en del potet- og grønnsakdyrking.

Andelen sysselsatte gikk mellom 1980 og 2010 ned fra 13 til 7 %. Rundt en fjerdedel av de industrisysselsatte er i verkstednæringa.

Rundt en fjerdel av de yrkesaktive jobber innen varehandel og hotell- og restaurantnæringa, mens rundt 35 % er sysselsatt i offentlig sektor og sosial tjenesteyting.

Rundt en tredjedel av den yrkesaktive befolkninga pendler til Oslo.

Administrative områder

Frogn ligger i Øst politidistrikt, og tilhører områdene til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Sammen med Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås er Frogn med i regionrådet Follorådet.

Den norske kirke har nå kun ett sokn i kommunen, etter at Drøbak og Frogn ble slått sammen til Drøbak og Frogn menighet. Soknet tilhører Søndre Follo prosti i Borg bispedømme. Fram til 1823 var både Drøbak og Frogn del av Ås prestegjeld. På grunn av at det de da ble utskilt som Drøbak og Frogn prestegjeld ble Frogn egen kommune i 1838, ettersom hovedregelen da formannskapslovene ble innført var at hvert prestegjeld skulle utgjøre et formannskapsdistrikt. Drøbak hadde status som ladested, og var dermed en selvstendig administrativ enhet.

Tidligere var Frogn del av Aker og Follo fogderi.

Litteratur

  • Frogn i Store norske leksikon.