Koding@TRVS

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Koding@TRVS er et tilbud ved Tamilsk ressurs- og veiledningssenter (TRVS) i Oslo, der barn og ungdom får mulighet til å leke og lære med dataprogrammering. Kurset ble holdt første gang i 2016 og lager både egne opplegg og benytter seg av ferdige oppgavesett fra nettsidene til den frivillige bevegelsen Lær kidsa koding.

Organisasjonen har ikke som mål at barn og unge skal benytte mer tid foran skjermen, men at denne tiden skal være så produktiv som mulig. Dessuten ønsker organisasjonen å gjøre barn og unge i stand til å forstå og mestre det digitale samfunnet.

Så lenge koding ikke er et fag i barneskolen, noe organisasjonen mener det bør bli, vil Koding@TRVS tilby et opplegg som sikrer at barn og unge får muligheten til å utvikle sine talenter innenfor programmering og forstå den digitale verdenen. Etter hvert som programmering blir mer utbredt i skolen, vil Koding@TRVS fungere som leksehjelp for unge som ønsker å lære seg mer om programmering.

I og med at vi lever i et digitalt samfunn, der det meste som skjer rundt oss styres av dataprogrammer, mener organisasjonen at det å kunne lage eller forstå hvordan programmer virker, bør være elementær kunnskap – omtrent som sløyd har vært til nå. Ikke alle skal bli programmerere, og ikke alle skal bli snekkere. Men gjennom programmering lærer barna seg «computational thinking», som på norsk betyr en systematisk tilnærming til problemløsning. Denne ferdigheten kan de dra nytte av i ulike sammenhenger, for eksempel gjennom å fikse enkle ting hjemme eller på jobb, selv om de ikke skal bli programmerere.

Verdiene til Koding@TRVS:

  • For alle
  • Er kreativ
  • Er gøy
  • Er åpen og inkluderende


Per høst 2022 har opplegget rundt 20 deltagere, totalt fordelt på tre grupper basert på aldersgrupper.

Bakgrunn

Dagens opplegg har røtter tilbake til 2016-2017 og et Robotkurs som tidligere ble arrangert for barn og unge ved TRVS. Grunnet koronapandemien ble kursene ikke holdt i perioden fra 2020 til 2021. Fra høsten 2021 har kursene gått som normalt.

Årsaken til at kurset begynte, var ønsket om å lære barn og unge programmering og teknologi, og lære dem fremtidsrettet kunnskap.

Kilder og litteratur