Et mangfold av historier - norsk-tamilenes historie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Wikiverksted på Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter 21. november 2021.
Wikiverksted på Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter 21. november 2021.

Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie på Lokalhistoriewiki er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke tamilske aktører og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Målet er å skape et helhetlig og sannferdig bilde av historien om tamilene i Norge. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og blir drevet av en arbeidsgruppe, som blant annet arrangerer informasjonsmøter og skrivekurs for interesserte. NLI har en veiledende rolle og Tamilsk ressurs- og veiledningssenter (TRVS) er prosjektets fasilitator.

Som ellers på wikien, er det frivillige som skriver leksikalske artikler og minnefortellinger i forbindelse med prosjektet. På denne måten dokumenteres, tilgjengeliggjøres og formidles norsk-tamilsk lokalhistorie gjennom en deltagende tilnærming, og kildematerialet på wikien kan kalles et medvirkningsarkiv (participatory archives).

Om prosjektet

Prosjektet "Et mangfold av historier - norsk-tamilenes historie" ble en ringvirkning av kontakten Baheerathy Kumarendiran hadde med NLI i 2018. Kumarendiran var på den tiden student på Arkivvitenskap ved OsloMet – Storbyuniversitet. Siden mai 2018 hadde hun fått råd og veiledning fra Ola Alsvik ved NLI angående et mulig bokprosjekt om norsk-tamilsk lokalhistorie og tamilsk migrasjonshistorie som hun hadde startet i 2017. Fra 23. april 2020 kom bokprosjektet i gang i form av en Facebook-side, som etter hvert ble videreutviklet til DiasporA Tamil Archives (DTA), et nettbasert ressurssenter og fellesskapsarkiv (community archives).

I samme periode, den 22. april 2020, kontaktet Alsvik Kumarendiran med forespørsel om å være med i en arbeidsgruppe for å engasjere norsk-tamiler til å delta i et tamil prosjekt på Lokalhistoriewiki. I løpet av 2020 ble det dannet en arbeidsgruppe for tamilprosjektet på Lokalhistoriewiki. I første omgang besto arbeidsgruppen av Ola Alsvik, Marianne Wiig og Baheerathy Kumarendiran. I oktober 2020 ble Kannan Nagendram i Landsrådet for Eelam tamiler i Norge kontaktet for å orientere om det politiske arbeidet norsk-tamiler har vært involvert i og politiske prosjekter tamiler arbeider med å realisere med utgangspunkt i Norge. Etter dette ble Nagendram invitert med i arbeidsgruppen som privatperson av Ola Alsvik. Kort tid etterpå ble Nirmalan Selvarajah og Athithan Jeyapalan invitert inn i arbeidsgruppen som privatpersoner av Nagendram. Jeyapalan er sosialantropolog og bidro som fagperson innen Eelam-tamilsk politikk (2021-2022). Siden 2021 har Nirmalan Selvarajah fungert som kontaktperson for Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter, på grunn av verv i senterets sentralstyre. Både Nagendram og Selvarajah har jobbet med å avtale informasjonsmøter og wikiverksteder for elever på Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter på Rommen, Lørenskog, og Asker og Bærum.

I november 2020 ble en prosjektskisse for «Hele historien denne gang – norsk-tamilenes fortid og samtid i Norge» utarbeidet av Ola Alsvik og Marianne Wiig. Det ble vurdert om daværende DsporA Tamil Archives (dagens DiasporA Tamil Archives – DTA) kunne bli en mulig prosjekteier. Siden DTA var i startfasen og ikke var etablert som organisasjon, ble en henvendelse lagt frem til Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter (TRVS) 7. januar 2021. En søknad om økonomisk støtte til prosjektet, med det nye navnet «Et mangfold av historier - norsk-tamilenes historie», ble sendt til Kulturrådet 2. mars 2021, og samme sommer fikk prosjektet tilsagn om støtte. TRVS tok på seg rollen som fasilitator for prosjektet, og Aron Saji Thasan (2021-2022) fra TRVS kom inn i arbeidsgruppen. Han var representant for TRVS i arbeidsgruppen i sin periode. Fra høsten 2022 tok Kannan Nagendram over rollen som representant for TRVS i arbeidsgruppen.

Baheerathy Kumarendiran har fungert som både privat person og representant for DTA i arbeidsgruppen. Siden april 2020 har DTA bidratt med drøfting, planlegging og undersøkelse av interesse og behov for selv-dokumentering i det tamilske samfunnet i Norge[1]. Fra 2021 har DTA bidratt med undervisningsopplegg, ulike designløsninger for trykk og digital, kunnskapsoverføring, formidling til det tamilske samfunnet gjennom sosiale medier og hjemmesiden og artikkelskriving. En side for prosjektet "Et mangfold av historier - norsk-tamilenes historie" ble opprettet på DiasporA Tamil Archives den 19. august 2022. Dette er en samleside for alle artikler publisert av DTA om oppstart av tamilprosjektet på Lokalhistoriewiki i 2016 og re-aktivering og progresjon siden 2020.

Kavitha Gengatharan ble en del av arbeidgruppen som kontaktperson for Bergen (mars - september 2023).

Galleri

Artikler skrevet i forbindelse med prosjektet

Kjeldearkiv-artikler

Utvidelse av artikler

Formidling av prosjektet

Det ble brukt flere kanaler for å nå ut til det tamilske samfunnet med informasjon om prosjektet og for å rekruttere skribenter til Lokalhistoriewiki:

 • 08. juli 2020: Undersøkelse av interesse og behov for selv-dokumentering i det tamilske samfunnet i Norge[2]
 • 15. juli 2021: Informasjonsdeling og formidling på DiasporA Tamil Archives om tamil prosjektet på Lokalhistoriewiki for å aktivisere det tamilske samfunnet i Norge[3]
 • 20. september 2021: Prosjektet «Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» på Lokalhistoriewiki.no fikk logoen med navnet «Snøfnuggpalmen-பூம்பனிப்பனை».
 • 10. oktober 2021: Tamil Murasam Radio [4]
 • 26. oktober 2021: Bergen Tamilsk Radio[5]
 • 13. februar 2022: Informasjonsmøte med skoleelever på Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter, Rommen[6]
 • 30. april 2022: Wikistand på Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter sin 30 års jubileumsfeiring. Rollup og handlenett ble trykt for formidling[7]
 • 01. mai 2022: Artikkel, "Vær med og skriv norsk-tamilenes historie!" ble publisert på NOTAM tidsskrift[8]
 • 28. august 2022: Invitasjon til tamilske organisasjoner i Norge om å bidra til å skrive tamilske lokalhistorie på Lokalhistoriewiki.no[9]
 • 12. oktober 2022: Informasjonsmøte med eldretreff ved TRVS på TRVS-lokalet, Rommen[10]
 • 30. oktober. 2022: Wiki informasjonsbrev om wikiverksteder i november og desember[11]
 • Formidling om wikiverksteder på epost og sosiale medier til tamilske organisasjoner i Oslo, Bergen og andre steder i Norge
 • 05. desember 2022: Informasjonsmøte med styret i Norway Tamil Sangam i Oslo[12]
 • 09. desember 2022: Informasjonsmøte med styret i Tamil Coordinating Committee Norway i Oslo
 • 06. januar 2023: Laging av informasjonsvideo for det tamilske prosjektet på Lokalhistoriewiki ved Nasjonalbiblioteket på Solli Plass i Oslo[13]
 • 09. januar 2023: Informasjonsmøte med styret og medlemmene i Aktive Kvinner i Bjerke i Oslo. En Wiki brosjyre ble utarbeidet for å dele ut under informasjonsmøter.
 • 10. januar 2023: Informasjonsmøte med medlemmene i kvinnegruppen/Eurobic team ved TRVS på TRVS-lokalet, Rommen
 • 14. januar 2023: Ola Alsvik og Marianne Wiig fra Nasjonalbiblioteket ga en tale om det tamilske prosjektet på Lokalhistoriewiki på Annai/ TRVS Pongal festival. Det ble også satt opp en wiki-stand hvor informasjonvideo og PowerPoint ble vist frem. Samt Wiki brosjyre ble lagt frem.[14]
 • 29. januar 2023: Visning av informasjonsvideo om det tamilske prosjektet på Norway Tamil Sangam sin Pongal festival
 • 06. februar 2023: Sosial dialog på YouTube kanalen Vaseeharan Creation Tamil om tamil prosjeketet[15]
 • 18. februar 2023: Informasjonsmøte med styret i Sangam Idrettslag i Oslo
 • 01. april 2023: Informasjonsmøte med tamiler i Tromsø (Tamil Sangam, Tromsø)[16]
 • 15. april 2023: Tre separate informasjonsmøte med elever, foreldre, lærere og styret ved Annai Poopathi Tamil Kultursenter – Lørenskog
 • 15. april 2023: Tale i form av informasjonsdeling ved 18 års jubileumsarrangement ved Annai Poopathi Tamil Kultursenter – Asker og Bærum. Elever, foreldre, lærere og styret av skolen var til stedet.
 • 24. august 2023: Informasjonsvideo for det tamilske prosjektet på Lokalhistoriewiki ble formidlet på DTA sine sosiale medier og hjemmesiden[17]. Epost sendt til TRVS og Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter med en oppfordring til å formidle informasjonsvideoen på deres sosiale medier.

Aktiviteter knyttet til prosjektet

Arbeidsgruppen har arrangert wikiverksteder, skriveverksteder og informasjonsmøter i samarbeid med tamilske aktører i det tamilske samfunnet i Norge.

 • Juni-juli 2021: Nasjonalbiblioteket i Oslo organiserte en nettbasert og interaktivt skrivekurs for elever ved Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter, Rommen, Oslo[18]
 • 21. oktober 2021: Wikikurs/verksted på Nasjonalbiblioteket, Oslo[19]
 • November 2021: Abinaya Philip reiste til Bergen for å intervjue og skrive om de nærmeste pårørende til den første tamil som kom til Norge i moderne tid, Antony Rajendram[20]
 • 21. november 2021: Wikikurs/verksted på Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter, Rommen
 • 22. og 24. februar 2022: Wikiskriveverksted på Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter, Rommen[21]. Den 22. februar 2022 fikk wikiverksted besøk av YouTube kanalen Vaseeharan Creation Tamil[22]
 • 12. oktober 2022: Åpen wikikurs/verksted for det tamilske samfunnet på TRVS-lokalet, Rommen
 • 29. november 2022: Wikiverksted på TRVS-lokalet, Rommen
 • 14. desember 2022: Wikiverksted og sosial dialog med eldretreff ved TRVS på TRVS-lokalet, Rommen

Tamilske organisasjoner og bedrifter kontaktet for informasjonsformidling

Informasjon ble formidlet gjennom telefonsamtaler, eposter og/eller meldinger.

Oslo

 • Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Sentral
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Rommen
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Veitvet
 • Muthamil Arivalayam
 • Norway Tamil Football Association (Paraply organisasjon for tamilske fotball klubber)
 • Tamilsk Kvinne Organisasjon Norge
 • Norway Tamil Sangam
 • Sangam Idrettslag
 • Tamil Coordinating Committee Norge
 • Tamil Coordinating Committee Sports gruppe
 • Eldretreff ved Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter
 • Kvinne-/og Eurobic team ved Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter
 • Aktive Kvinner i Bjerke
 • Tamilske Katolske Sjelesorg Oslo-Viken
 • AFUH - Arena For Unge Hinduer
 • Tamil Youth Organisation Norge
 • Norway Tamil Health Organisation
 • Abirami Cash and Curry (bedrift)
 • JPP Catering (bedrift)
 • Neithal (bedrift)
 • Maharajah Indian Bar and Restaurant (bedrift)

Viken

 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Lørenskog
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Asker og Bærum

Vestland

 • Tamilenes Forening i Bergen og Hordaland
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Bergen
 • Bergen Tamil Katolske Forening
 • Tamil Coordinating Committee - Bergen

Møre og Romsdal

 • Tamilsk Kvinne Organisasjon - Ytre Sunmøre Ulstein Herøy Hareid

Trøndelag

 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Trondheim
 • Eelam Tamilar Sangam
 • Tamil Mandram i Trondheim (Tamilsk Organisasjon – Trondheim (TOT))

Nordland, Troms og Finnmark

 • SaSuSu Radio
 • Tamil Sangam i Tromsø

Rogaland

 • Tamil Coordinating Committee - Stavanger
 • Tamil Barneskole - Stavanger
 • Stavanger Natiyalaya Dace School
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Stavanger
 • Eelam Tamilenes Forening i Rogaland

Agder

 • Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter - Kristiansand

Tamilske medier i Norge bidratt i informasjonsformidling

Se også

Kilder og litteratur

Fotnoter

 1. https://diasporatamil.no/2020/08/04/prosjekt-om-norsk-tamilsk-kultur-og-historie-pa-lokalhistoriewiki/
 2. https://diasporatamil.no/2020/08/04/prosjekt-om-norsk-tamilsk-kultur-og-historie-pa-lokalhistoriewiki/
 3. https://diasporatamil.no/2021/07/15/norwegian-tamil-project-eng/
 4. https://youtu.be/bLAlqmnWI18 https://diasporatamil.no/2021/10/26/invitation-of-youths-eng/
 5. https://youtu.be/5MfMmdvXabQ
 6. https://diasporatamil.no/2022/02/22/the-snowflake-palm-project-at-lokalhistoriewiki-no-eng/
 7. https://diasporatamil.no/2022/08/19/wiki-stand-annai-poopathi-tamil-cultural-centres-30th-anniversary/
 8. http://notam.eu/wp-content/uploads/2022/08/notam_22.pdf
 9. https://diasporatamil.no/2022/09/06/invitasjon-bidra-til-a-skrive-norsk-tamilsk-lokalhistorie/
 10. https://diasporatamil.no/2022/09/06/invitasjon-bidra-til-a-skrive-norsk-tamilsk-lokalhistorie/ https://diasporatamil.no/2022/10/16/wiki-workshop-oct-2022/
 11. https://diasporatamil.no/2022/11/14/wiki-workshop-november-december-2022/
 12. https://diasporatamil.no/2023/01/10/contribute-to-put-together-the-history-of-the-tamil-society/
 13. https://youtu.be/3kCvC48PgT0?feature=shared
 14. https://diasporatamil.no/2023/02/07/wiki-info-video-and-media-dialogue-tamil/
 15. https://youtu.be/GryyeS6bQv8
 16. https://diasporatamil.no/2023/04/16/wiki-information-meetings-with-tamil-society-in-april-2023/
 17. https://youtu.be/3kCvC48PgT0?feature=shared
 18. https://diasporatamil.no/2021/07/15/norwegian-tamil-project-eng/
 19. https://diasporatamil.no/2021/12/14/wiki-workshop-at-annai-poopathi-tamil-cultural-center-rommen-nor/
 20. Kjeldearkiv:Sherrene Santhiapillai
 21. https://diasporatamil.no/2022/02/22/the-snowflake-palm-project-at-lokalhistoriewiki-no-eng/
 22. https://youtu.be/r7l5tsUA1QU