Malsamtale:Månedens dugnad 2022-05

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ønskelister

Kontakt med tamilske områder i eldre norsk historie

Det har vært en viss kontakt, i det minste indirekte, mellom Norge og tamilske bosetninger også før den moderne migrasjonen etter annen verdenskrig. Vi vet ikke så mye om denne kontakten. Kanskje kan tamil-dugnaden gi oss mer informasjon. Den danske adelsmannen og admiralen Ove Gjedde seilte med en flåte til Ceylon (i dag Sri Lanka) i 1618 i et forsøk på å gjøre øya til et støttepunkt for dansk-norsk handel. Det lyktes ikke. Men en lokal fyrste ga ham lov til å opprette handelsstasjonen og kolonien Trankebar på kysten av Tamil Nadu, en delstat i Sør-India der det i vesentlig grad bor tamiler. Fra 1788–1806 var nordmannen Peter Anker generalguvernør i Trankebar, og under oppholdet der var han også på Ceylon. Han laget en rekke kunstverk med motiver fra landskap, templer og andre byggverk i India og på Ceylon, blant annet var han i tamilske Trincomalee på østkysten av øya.

Tamiler i norske lokalsamfunn

En undersøkelse SSB gjennomførte i 2004 (se litteraturtips nedenfor) viste at det bodde personer med bakgrunn fra Sri Lanka i omtrent 200 av landets kommuner. De aller fleste av disse er tamiler. Vi ønsker oss artikler som forteller historien om dem, deres bosetting og virksomhet på stedet de etablerte seg. I lista nedenfor har vi rangert de 10 kommunene som ifølge denne undersøkelsen hadde prosentvis flest personer med Sri Lanka som landbakgrunn. Dette er bare til inspirasjon. Og selvfølgelig er det mulig (og ønskelig!) å få artikler også om andre kommuner enn de som er foreslått nedenfor. For eksempel Bergen, som i absolutte tall har den nest største tamilske befolkningsgruppen.

Litteraturtips

Tamilsk historie og kultur i norsk kontekst i moderne tid

Det er snart 70 år eller mer enn to generasjoner siden de første tamilene kom til Norge. Vi har en del artikler om tamilske enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger med tilknytning til norske lokalsamfunn, men vi trenger også mer overordnede artikler om den tamilske migrasjonen til Norge. Om hvorfor tamiler kom til Norge, hvor og hvordan de etablerte seg, hva slags utdannelse eller arbeid de tok her. Vi vet at mange, særlig i begynnelsen, kom på grunn av fiskeriprosjektet Cey-Nor eller for å gå skole, særlig var norske folkehøgskoler populære. Vi vet også at mange – særlig fra slutten av 1980-åra – tok seg arbeid i fiskeindustrien, men vi savner mer overgripende artikler om alt dette på wikien. Vi ønsker oss også artikler om hvordan tamilene tok vare på språk, kultur og tradisjoner. Med dype røtter i Sør-India (Tamil Nadu) og på Sri Lanka (Tamil Eelam) har kulturen og språket gjennom migrasjon bredt seg til nye geografiske områder. I den globale tamilske diasporaen har de opprinnelige uttrykkene blitt modifisert, utviklet og fått ny form og kanskje til og med nytt innhold. Hvilke kulturelle tilpasninger og endringer har skjedd i møte med norske lokalsamfunn?

Her er noen forslag til artikler:

Litteraturforslag