Kolbu stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kolbu stasjon rundt 1904.
Stasjonsområdet i 2020.
Foto: Torill Næss

Kolbu stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Skreiabanen i Kolbu i Østre Toten kommune. Den ligger 287,6 moh. og 9,07 kilometer fra utgangsstasjonen Reinsvoll. I de første planene for Skreiabanen kalles stasjonen Narum, fordi den er bygd på grunnen fra garden Narum i Kolbu.

Den ble tatt i bruk i 1902, samtidig med sjølve Skreiabanen, og hadde da status som stoppested. De første åra var det bare et ekspedisjonsskur her, men i 1911 ble det påbygd en boligdel, og i 1916 fikk Kolbu status som stasjon. Rundt stasjonsområdet hadde det da begynt å utvikle seg en tettbebyggelse, noe som ble starten på tettstedet Ner-Kolbu.

Persontrafikken på Skreiabanen opphørte i 1963, men godstrafikken fortsatte fram til 1987. Kolbu stasjon var ubetjent fra 1982. Etter nedleggelsen av banen ble stasjonsbygningen brukt som privatbolig, men natt til 17. juli 2004 brant den ned. I Oppland Arbeiderblads omtale av brannen heter det at «Huset er å betrakte som totalskadd. Beboerne av huset er på ferie. Ingen kom til skade som følge av brannen.» Godshuset klarte seg imidlertid, og står fortsatt (pr. 2020).

Kilder og litteratur