Komitéen for lokalhistorisk forskning (1906)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Komitéen for lokalhistorisk forskning ble opprettet den 13. november 1906 av Den norske historiske forening, og hadde som oppgave å se på mulighetene for å utvide virksomheten til Den norske historiske forening til også å gjelde lokalhistorisk forskning og formidling.

Komiteen besto av Yngvar Nielsen, Absalon Taranger, Abraham Berge, Thore Myrvang og Lorens Berg. Disse utarbeidet en plan for systematisk forsking på- og utgivelse av lokalhistorisk materiale. Planen bar tydelig spor av å være utarbeidet av historikere oppdatert på det siste innen europeisk historisk metode og med oversikt til å se fordelene med samarbeid mellom de forskjellige lokalhistoriske miljøene rundt omkring i landet.

Som eksempel på hva som kunne oppnås ved å følge denne planen, ble det besluttet å skrive Brunla lens historie i ni bind. Etter at arbeidet med dette verket var i gang ble komiteen oppløst, men noen av de involverte skulle gå videre til Landskomitéen for lokalhistorisk forskning av 1913.

Kilder og litteratur

  • Reinton, L. 1970, «Den lokalhistoriske rørsla og den moderne bygdehistorie 1900-1920», i Bjørkvik H. m. fl. (red.) Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år: Landslaget for bygde- og byhistorie 50 år 6. juli 1970, [s. 33-55]. Aktietrykkeriet Trondhjem, Trondheim.