Kragerø vernelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kragerø vernelag ble stiftet som Kragerø Forsorgs- og Verneforening 1. januar 1923 gjennom en sammenslåing av Kragerø Forsorgsforening (stiftet 10. mars 1917), og Kragerø Lærehjems- og Verneforening (stiftet 30. oktober 1919). Foreningen var drevet privat gjennom statsstøtte og hadde som formål å ta seg av kriminalomsorgen utenfor institusjon samt å ta seg av forsømt eller vanskeligstilt ungdom. Ved kgl. res. av 26. januar 1923 fikk foreningen ansvar for tilsyn med personer innen sitt distrikt som hadde blitt idømt betinget straff. Lærehjems- og verneforeningen hadde opprinnelig også hatt som formål å arbeide for opprettelse og drift av lærehjem for vanskeligstilt ungdom, men denne oppgaven falt trolig bort ved sammenslutningen.

Foreningen skiftet navn til Kragerø verneforening i 1929 og til Kragerø vernelag i 1939. Fra 1. januar 1973 ble Kragerø vernelag sammensluttet med Skiensfjordens vernelag under navnet Nedre Telemark vernelag. Det nye vernelaget omfattet distriktene til Telemark politikammer, Kragerø politikammer og Skien politikammer og hadde hovedkontor i Skien. Ved kgl.res. av 14. desember 1979 ble vernelagenes virksomhet besluttet overtatt av staten ved regionale kriminalomsorgskontor, med virkning fra 1. januar 1980.

Arkiv

Arkivet etter Kragerø vernelag er ordnet ved Statsatkivet i Kongsberg. Oversikten over arkivet kan studeres på oppføringenarkivportalen.

Kilder