Lørenskog sykehjem

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lørenskog sykehjem (tidligere Lørenskog syke- og aldershjem) ligger i Gamleveien 104. Byggingen av sykehjemmet ble påbegynt i 1988 og var kostnadsberegnet til mellom 80 og 90 millioner kroner. Hjemmet åpnet 15. desember 1989 med plass til litt over 100 beboere. Kommunen hadde fra starten ansvar for den somatiske avdelingen, som kom i drift allerede høsten 1989. I tillegg var det en psykiatrisk avdeling som fylkeskommunen hadde ansvar for. Denne enheten kom i full drift fra april 1991. I 1995 vedtok kommunen å kjøpe psykiatrisk avdeling ved Lørenskog sykehjem fra Akershus fylke. Sykehjemmet er senere blitt utvidet i flere omganger. I 2007 har Lørenskog sykehjem seks avdelinger med til sammen 142 plasser i enerom. Fire avdelinger er lokalisert i Gamleveien 104: Furulund, Krydderhagen, Fiolbakken og Kløverenga. De to siste avdelingene, Finstad og Losby, befinner seg i Losbyveien 32.

De ulike avdelingene har forskjellige funksjoner. Furulund er en korttidsavdeling med 24 plasser. De fleste pasientene legges inn direkte fra sykehusopphold ved Akershus sentralsykehus (Ahus). Avdelingen har dessuten plasser for hjemmeboende med behov for korttidsopphold og for alvorlig syke og døende. Krydderhagen, som også har 24 plasser, er en skjermet avdeling for aldersdemente med spesielt utagerende atferd. Kløverenga og Fiolbakken er somatiske langtidsavdelinger. Begge avdelingene mottar pasienter fra de andre sykehjemsavdelingene og har plass til 27 pasienter hver. Finstad er et tilbud til 24 aldersdemente med mindre grad av utagering enn pasientene ved Krydderhagen. Losbyveien er endelig lokalisert i lokalene etter Finstad trygdeleiligheter. Avdelingen skal etter planen ha plass til 16 aldersdemente og åpner 1. mai 2008.

24. mai 2007 ble Lørenskog sykehjem offisielt åpnet som Undervisningssykehjemmet i Akershus. Statusen som undervisningssykehjem innebærer at Lørenskog sykehjem er ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning i sykehjemmene og helse- og omsorgstjenestene i Akershus fylke. Satsingen drives i samarbeid med Høgskolen i Akershus og Ahus.


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog sykehjem er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.