Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gammel Opel.
Foto: Lasse Aas

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) er en paraplyorganisasjon for norske kjøretøyklubber som befinner seg innenfor de motor- og samferdselshistoriske interesseområder.

Forbundets vedtektsfestede formål er:

  • LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
  • LMK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse.
  • LMK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.

Forbundets virksomhet er: LMK skal nasjonalt og internasjonalt fremme enhetlig opptreden og samarbeid i saker av motorhistorisk interesse som angår motorkjøretøy nevnt under formål. Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes felles interesse ved å:

  • verne om og utvikle samhørighet mellom medlemmene og ivareta dette ved samarbeid med offentlig myndigheter og institusjoner.
  • fungere som serviceorgan for medlemsklubbene samt bistå med råd og veiledning i forbindelse med virksomheten.
  • samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner som driver med tilsvarende virksomhet.

LMK har sluttet seg til den internasjonale definisjon av motorhistorisk kjøretøy som er: - "Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn 30 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt tilstand og ivaretatt av en person eller organisasjon som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og som ikke benytter det til daglig transport, et kjøretøy som kan få tildelt et FIVA-identitetskort." - Søknad om dette sendes LMK som utsteder slike.

Klubber og foreninger med virksomhet som LMK, kan oppnå medlemskap i forbundet under forutsetning at de har vedtekter i tråd med LMKs formål, vedtatt av et årsmøte valgt styre og revisor, minimum 25 medlemmer, årsberetning, revidert regnskap og protokoll fra avholdt årsmøte. Medlemsaktiviteter må være beskrevet i årsberetning. Alle typer kjøretøy er interessante for LMK. Buss, bil, mc, lastebil, stridsvogn, tohjulstraktor eller annet som beveger seg ved egen motorkraft på vei.

LMK har et sekretariat med to ansatte som holder til i «Kulturvernets Hus» sentralt i Oslo. Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubberer med i paraplyorganisasjonen Norges Kulturvernforbund.

Eksterne lenker