Lars Andreassen Undal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lars Andreassen Undal (født 1709, død 26. desember 1758) var lagmann i Stavanger fra 1744 til sin død.

Embetskarriere

Undal ble utnevnt 1. mai 1744. Han døde i embetet i 1758.

Han gikk på skole i Helsingør i 1720. Han ble senere fullmektig hos broren Jakob Jersin Undal i Arendal, men var deretter uten fast arbeid i seks år før han ble lagmann i Stavanger. Han var da kommet «i den ytterste fattigdom».[1]

Økonomi

Som inntekt til lagstolen lå halvparten av fisket i Håvåg laksefiskeri; denne halvparten var bortbygslet på livstid til Jon Tollaksen Skeie som selv eide den andre halvparten av laksefiskeriet. Det hadde vært slik allerede i 1709 het det seg.[2]

Undal søkte i 1758 kongen om å få øke satsen for lagmannstollen fordi inntektene var svært lave. Da ville inntekten kunne økes til 1000 rd. Det er ikke kjent om søknaden ble imøtekommet. Han oppgav de samlede inntekter til 250 rd. i 1758.[3]

Familie

Lars Undal var født i 1709. Han døde 26. desember 1758[4] og ble gravlagt 3. januar 1759. Han var sønn av stiftamtmann i Bergen Andreas Undal og sønnesønn av lagmann på Agder Laurits Andersen Undal. Lars Undal ble gift 30. juli 1738 i Arendal med Else Pedersdatter Otte, døpt 23. juli 1710. Hun bodde etter 1759 som enke i Arendal og døde i 1775.

Viselagmann

Undal søkte om arbeidshjelp til lagmannskontoret. Visesorenskriver Jakob Hielm på Lista ble konstituert som viselagmann 23. mai 1744. Det er 21. januar 1750 nevnt at Undal selv utførte lagtingsskriverens oppgaver.

Referanser

  1. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 31.
  2. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 31.
  3. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 31.
  4. Langes embetskalender, i Riksarkivet har 1759


Fiat-justitia medium.jpg Lars Andreassen Undal er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.