Lars Solberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkitekt Lars Solberg (1858-1921) var sønn av gårdbruker Peder Nielsen Solberg på Ugla gård i Strinda og Berit Sivertsdatter Solberg. Han ble gift i Levanger i 1893 med Johanne Augusta Floan (1867 - 1930), datter av Johannes Floan og Oline Rønning.

Arkitekt Lars Solberg (1858-1921)
Foto: Peder O. Aune/kilde: NTNU UB

Fra 1874 var han elev ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt og ble uteksaminert i 1877 fra mekanisk-teknisk linje. Han var senere lærer i kunsthistorie og formlære ved samme skole. Solberg tok avsluttende arkitektstudium ved den tekniske høgskolen i Hannover i 1880. Han sluttet som overlærer ved Trondhjems Tekniske Mellomskole i 1919.

Det første betydelige byggearbeide han gjennomførte, var en om- og tilbygning av Bergens Børs, et oppdrag han fikk etter å ha seiret i en arkitektkonkurranse i 1886. Det ble i realiteten en ny og statelig bygning som han utformet helt i nyrenessansens ånd, og han fikk stor anerkjennelse for det arbeidet. Men først og fremst var det i Trondheim, Trøndelag og Nord-Norge han hadde sitt største virke. I Trondheim oppførte han, til å begynne med (1901 - 1903)i samarbeide med arkitekt, senere stadskonduktør Johan Christensen, en rekke store og monumentale bygninger som fremdeles danner karakteristiske trekk i bybildet.

Han var blant annet arkitekt for Norges Bank, bygningen til Trondhjems Tekniske Læreanstalt, som senere ble byens rådhus, Frimurerlogen, Håndtverkerforeningen, Bispehaugen skole, Lademoen skole, Lilleby skole, E.C. Dahls stiftelse, Østmarka sykehus og Strinda kirke. I Nord-Norge var han blant annet arkitekt for Rønvik asyl utenfor Bodø, nå Nordlandssykehusets psykiatriske avdeling, og Tromsø kunstforenings lokaler, opprinnelig for Tromsø museum i 1894.

Lars Solberg var medlem av Trondheim formannskap 1895 - 1901. Av styret for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum var han medlem fra opprettelsen. Han var også i flere år formann i Trondhjems Arkitektforening. I 1918 ble han utnevnt som æresmedlem av Norske Arkitekters Landsforbund, forbundets første æresmedlem.

Kilde:

WikiStrinda

Wikipedia