Trondhjems Tekniske Læreanstalt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Morgenbladet 21. april 1871; utsnitt fra kunngjøring om opptak av nye studenter til Trondhjems Tekniske Læreanstalt høsten 1871.

Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) er en tidligere utdanningsinstitusjon som gav undervisning i tekniske fag, og startet opp i 1870 i den såkalte Dessengården i Vår Frues gate 1. Den var landets første høyere tekniske skole og fikk etter hvert søkere fra hele landet, men startet med 7 faste og 5 hospiterende elever.

Skolen ble etter hvert en direkte forløper til Norges tekniske høgskole (NTH), som åpnet i 1910, og siden Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1996. Før skolen ble nedlagt og sendte ut sitt siste kull i 1915, rakk den å uteksaminere en rekke betydelige aktører som har vært med på å prege sine fagfelt både i Norge og internasjonalt. Gjennom 45 års eksistens hadde skolen 1661 elever.

Skolen var i begynnelsen kun en teknisk skole som skulle utdanne unge menn til maskinister og bestyrere av mindre fabrikker, men fikk i 1876 en ny formålsparagraf og skulle gi elevene en planmessig teknisk-teoretisk utdanning. I 1890 ble skolen utvidet til en fireårig høyskole etter tysk mønster.

I 1898 flyttet skolen til nyoppført bygning i Munkegata 1, og Trondhjems Borgerlige Realskole overtok eiendommen i Vår Frues gate.

Det ble det lagt vekt på å gi teoretisk kunnskap rettet mot yrkene arkitekt, maskintekniker, sivilingeniør og kjemiker. TTL hadde to linjer, en for kjemi og en for ingeniør- og byggfag. Den siste hadde også en arkitektavdeling, som riktignok ikke førte fram til en fullverdig arkitektutdanning. Det vanligste for studentene ved ingeniørlinjen og arkitekturlinjen var dermed å fortsette studiene hos utenlandske høgskoler, ikke minst i Tyskland (bl.a. Technische Hochschule Berlin). Anstaltens første overlærer i bygningskunst var Ole Falck Ebbell.

TTL byttet navn til TTM, seinere Trondheims Tekniske Skole, og denne overtok lokalene i Munkegata og var en toårlig skole med fem linjer. Skolen flyttet i 1929 til Sverres gate 10, og bgningen i Munkegata ble året etter tatt i bruk som byens rådhus.

Skolen fikk senere navnet Trondheims ingeniørhøyskole og HiST (fra 1994). Fra første januar 2016 er HiST, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet organisert som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kilder