Legevintergrønn i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Legevintergrønn
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia L.
Lyngfamilien
Legevintergrønn BH.JPG
Frisk skog ved Trosvik, Marker. 30.6.2022

Foto: Bård Haugsrud

Kart og graf oppdatert: 2.9.2022
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia.png
54 av 228 5x5 km-ruter
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia 1.png
86 av 4680 km-ruter
84 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1865
Sist funnet: 2022

Legevintergrønn er en spontan art med østlig utbredelse i Østfold. Legevintergrønn er en av to underarter av storvintergrønn. Den vokser på god moldjord i både bar- og løvskoger, og på myrkanter.

Hyppighet og utbredelse

Legevintergrønn er spontan og er ganske sjelden i 5x5-kmskalen og spredt 1x1-kmskalen. Den har en østlig utbredelse[1].

Økologi

I Østfold vokser Legevintergrønn på frisk til fuktig, noe næringsrik jord i bar-, løv og blandingsskoger. Den opptrer ofte grupper i lysninger i skogen og i skogbryn[2].

Oppdagelseshistorikk

Legevintergrønn ble først samlet av Robert Collett i 1865 på «Vesterøen, en af Hvalerøene»[3]. Legevintergrønn omtales først av Jacob Nicolai Wilse i 1779. «Skade at denne næsten altid grønne Urt ey vil lade seg forplante i Haven»[4].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

I Bohuslän beskrives det at legevintergrønn også vokser i hager og gressmark som gror igjen av osp og bjørk[2]. Gjengroing er en klar tendens i Østfold også, så det bør ikke ble færre vokseplasser for arten.

Forvaltningsstatus

Legevintergrønn regnes som spontan og livskraftig (LC)[5].

Kilder og litteratur

  1. Legevintergrønn i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  2. 2,0 2,1 Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns flora. - Föreningen Bohusläns flora. Uddevalla. 731 s.
  3. Collett, Robert 21.6.1865. Herbarieark digitalt på GBIF.
  4. Wilse, Jacob Nicolai 1779. Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge og i Anledning deraf adskillelige Afhandlinger og Anmerkninger deels i Norge i Almindelighet, deels dens Østre Kant i Særdeleshet vedkommende. - Schwach, Christiania. 588s. + 2 kart. [Nytrykk Halden 1920]. Digital versjon på Nettbiblioteket.
  5. Ekspertkomité for rødlisting av karplanter. Vurdering av «Art på norsk og latin» for Norge. Rødlista for arter, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker

  • Art, Arter på nett, Artsdatabanken
  • Art hos Store norske leksikon
  • Art hos Norsk Wikipedia (bruk permalenke i venstremenyen)
  • Art hos Artsdatabanken

(slettes når det ikke finnes på aktuelt nettsted)