Leif Otto Borgen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Leif Otto Borgen fotografert før andre verdenskrig.
Foto: Ukjent, hentet fra Kobro 1938: Norges læger.

Leif Otto Borgen (født 12. juli 1901 i Sarpsborg, død 24. oktober 1989) var lege og medisinsk mikrobiolog, i en årrekke leder for Ullevål sykehus’ bakteriologiske avdeling.

Familie

Leif Otto Borgen var sønn av gullsmed Henrik Thomas Borgen (f. 1870) og Martha Marie Syvertsen (1872-1928). Han var gift med Ragna (1905-1998).

Liv og virke

Borgen tok examen artium i 1922 og medisinsk embetseksamen i 1929. Han praktiserte privat i Rakkestad 1929-1931, og var deretter kandidat ved Bergens kommunale sykehus 1931-1932.

Han var ved Ullevål sykehus hudsykeavdeling 1932-1933, og var deretter assistent ved Universitetets bakteriologiske institutt. Fra 1939 var han konsulent hos Ullevål sykehus’ infeksjonsavdeling. Mellom 1933 og 1937 vikarierte han dessuten hos ulike privatpraktiserende leger i Oslo.

I 1941 tok Borgen den medisinske doktorgraden på leptospira, en bakterie som fantes hos forskjellige dyr, men som kunne gi febersykdom også hos mennesker. Doktorgradsarbeidet gjennomførte han ved Kaptein W. Wilhelmsen og frues Bakteriologiske institutt ved Rikshospitalet.

Borgen ble i 1951 sjef for Ullevål sykehus’ bakteriologiske avdeling. Denne stillingen hadde han til han gikk av med pensjon i 1971.

Ettermæle

Leif Otto Borgen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog i Aftenposten 3. november 1989 av Jan C. Ulstrup ble Leif Otto Borgen beskrevet slik (utdrag):

Med Leif Otto Borgen er en medisinsk mikrobiolog av den gamle skole gått bort. … Det ble Borgens oppgave å innføre moderne bakteriologi i pasientbehandlingen. Avdelingen på Ullevål bygget han opp fra en liten begynnelse med noen få hjelpere til han i 1971, da han gikk av for aldersgrensen, hadde et personale på over 30 personer. … Leif Otto Borgen var en varmhjertet og aktet mann, med omtanke for sine medarbeidere, og det er mange i Norge i dag som har fine minner fra sin tid på Ullevål sykehus under ham.

Leif Otto Borgen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Dr. med. er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker