Leksikon:Øre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Øre, i det gno. skålvektsystemet, lik 1/8 mark = 3 ertuger, av A. Steinnes (NK 30 s. 89ff.) beregnet til 26,79 g. 1 øre tilsvarte 2 lodd norsk vekt (jfr. skålvekt I).

II. I trøndersk og nordnorsk landskyldregning i senmiddelalderen og begynnelsen av nyere tid var øre betegnelse på en jordegodsenhet som ga 1 bismerpund smør eller en tilsvarende verdi i andre vareslag i årlig leie (på 1600-tallet f.eks. 1 bukk, 2 sauer, 2 våger mel eller 2/3 våg fisk). 1 øre utgjorde 1/3 spannsleie (s. d.) = 24 marklag. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.