Leksikon:Marklag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Marklag, n., i Trøndelag og Nord-Norge en jordegodsenhet som ga 1 mark smør eller en tilsvarende verdi i andre vareslag i årlig landskyld (på 1600-tallet for eksempel 6 merker mel eller 2 merker fisk). Betegnelsen marklag hører hjemme i senmiddelalderen og de første århundrer av nyere tid. Det gikk 24 marklag i et øre og 72 marklag i et spann (se spannsleie). H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.