Leksikon:Aksidenser

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksidenser (fra lat. accidens).

I. Forekommer fra 1600-1800-tallet som betegnelse på tilfeldige inntekter eller biinntekter, særlig om prestens varierende inntekter av embetshandlinger. Andre betegnelser kan være «uvisse inntekter» og – i eldre tid – stolgebyrer (antagelig fra stola, som prestens embetstegn – jura stolæ). Som prestens aksidenser regnet man lovregulerte eller sedvanefestede avgifter i forbindelse med dåp, innledelse av barselkvinner, konfirmasjon, trolovelse/vielse og begravelse (likpreken). Man har også til aksidenser kunnet regne inntekter fra ofringer på alteret ved noen av disse handlinger (aksidens¬offer) og ved høytidene (høytidsoffer). A.B.A.

II. Brukt om tilliggende herligheter til en gård, for eksempel fiskerettigheter og dunvær.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.