Leksikon:Aksise

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksise, eller bare sise, kaltes innførselstollen på øl og vin til byene. Det er uvisst hvor gammel aksise er i Norge; i Danmark nevnes aksise første gang i Københavns byrett fra 1443 som en uttapningsavgift på vin. Aksise som en øltoll byborgerne måtte betale er kjent fra Bergen fra midten av 1500-tallet, men er trolig en god del eldre. Ettersom aksise var en bytoll, ble den bare unntaksvis oppkrevd i ladestedene. På 1600-tallet ble også enkelte andre forbruksvarer belagt med aksise, som er den eldste varetollen i Norge i nyere tid, og tolleren i byene ble derfor ofte kalt sisemester (jamfør tollvesen). Aksisen gikk i kongens kasse, i alle fall etter 1500. Etter eneveldets innføring i 1660/61 var det imidlertid ikke uvanlig at kongen overlot aksise til magistraten (se dette), slik at den nærmest ble å regne for en kommunal avgift. (Se også konsumpsjon.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.