Leksikon:Armiger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Armiger, m. (lat.), fra 1300-tallet og ut på 1500-tallet det samme som væpner (a wapn), adelsmann som ennå ikke hadde mottatt ridderslaget (H. Kjellberg: Titulaturer. Norge. KLNM XVII sp. 395ff., se ellers adel). Senere forekommer armiger også som generell betegnelse på mann som bærer våpen; livvakt.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.