Leksikon:Bedemann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bedemann eller stadsbedemann, kommunal tjenestemann i byene som skulle forestå innbydelser til begravelser, barnedåp, bryllup og liknende. Bedemannen ble tilsatt av magistraten (se dette). Bedemannsinstitusjonen oppsto på 1600-tallet og ble avskaffet omkring 1850. På landsbygda ofte brukt om kjøkemester (se dette). S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.